Александър Дзивгов : [Статия]

Автор:

Заглавие: В памет на Александър Дзивгов : Сборник

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател:

Година: 1937

Страници: 20 - 21

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Под ред. на Д. Б. Митов

Антон Страшимиров и аз : Спомени

Автор:

Заглавие: Антон Страшимиров : Личност и дело : 1872–1931 : Юбил. сб. по случай 60-та г. от рождението, чествувана на 15 ноем. 1931 г.

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател:

Година: 1931

Страници: 98 - 100

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Асен Златаровци : [Статия]

Автор:

Заглавие: В дар на Асен Златаров : Юбил. сборник

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател:

Година: 1932

Страници: 43 - 44

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Печатница Художник

Като гледам портрета му... : [За Ив. Вазов]

Име на изданието: лист Иван Вазов

Година: 1946

Номер: бр. ед.

Град на издаване: София

Страници от-до: 88 - 93

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Български афоризми

Име на изданието: Пролом

Година: Год. II, 1923

Номер: 2 - 3

Град на издаване: София

Страници от-до: 59 - 67

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

11 заповед: Не слугувай на фрази

Име на изданието: Развигор

Година: Год. V, 7 март 1926

Номер: 210

Град на издаване: София

Страници от-до: 2 - 4

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: