Статия

Име/заглавие: Статия "Нашите задачи"

Номер на фонда: Архив Александър Балабанов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а1205/80

Част от:

Фонд/фондообразувател: Архив Александър Балабанов

Държател: Национален литературен музей

Забележка: