Живот и поезия : [Предговор]

Автор: Тодоров, Петко Ю.

Заглавие: Съчинения

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател:

Година: 1930

Страници: 3 - 18

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Държавна печатница. Под ред. на Ал. Балабанов

Италианската литература у нас : [Предговор]

Автор: Чилев, Наум

Заглавие: Съвременната италианска литература

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател:

Година: 1933

Страници: 3 - 4

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Предговор

Автор: Чолакова, Златка

Заглавие: Приказни страни : Пътни впечатления

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател:

Година: 1933

Страници: 3 - 5

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Вместо предговор

Автор: Сборник

Заглавие: Елин Пелин

Подзаглавни данни: Сборник : 2. апр. 1922

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател:

Година: 1922

Страници: 9

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Под редакцията на Александър Балабанов. Печатница "Право"