Бурени

Заглавие: Бурени

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Азбука

Година: 1931

Страници: 14

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Отделен отпечатък от Алманах Литературен глас

История на класическата литература

Заглавие: История на класическата литература

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека: Вечни спътници. Литературни пособия за средношколци

Град: София

Издател: Хемус

Година: 1931

Страници: 254

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Трето преработено издание

Из един живот. 1898 - 1934

Заглавие: Из един живот

Подзаглавни данни: 1898 - 1934

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Държавна печатница

Година: 1934

Страници: 612

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Сборник с текстове от и за Александър Балабанов, издаден по повод 35-годишната му литературна, преподавателска и обществена дейност.

Любов и поезия

Заглавие: Любов и поезия

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Хемус

Година: 1939

Страници: 211

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Студии, статии, рецензии, спомени. Т.1

Заглавие: Студии, статии, рецензии, спомени. Т.1. Стр. 1 - 342

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека: Български критици

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1973

Страници: 686

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Под редакцията на проф. Тодор Боров. На сайта томът се публикува на две части.

Студии, статии, рецензии, спомени. Т.1

Заглавие: Студии, статии, рецензии, спомени. Т.1. Стр. 343 - 686

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека: Български критици

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1973

Страници: 686

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Под редакцията на проф. Тодор Боров. На сайта томът се публикува на две части.