Доклади за научната работа на проф. Александър Балабанов. Корица на досието

Име/заглавие: Доклади за научната работа на проф. Александър Балабанов. Корица на досието

Номер на фонда: Ф. 1

Опис: оп. 158

Арх.ед./Инв.№: а.е. 66

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Университетски архив на СУ "Св. Климент Охридски"

Забележка: От самия обем на досието на проф. Балабанов е видно, че липсват част от документите. Тъй като не е било подшито, каквато е била обичайната практика в Университетската архива по онова време, от него безпрепятствено по-късно са взети някои документи. Липсват например двата доклада на рецензентите по избора му за редовен професор, които проф. Беньо Цонев посочва, че е приложил към своя доклад. Липсват и първите дванайсет страници от доклада на проф. Гаврил Кацаров. Тъй като тези досиета дълго време са отлежали без надзор след закриването на Университетската архива в края на 1940-те год., това не е първият случай на взети документи от досие. Вземани са и цели досиета от преподаватели, които са използвани за изследователски и др. цели. Илонка Колева Университетски архив на СУ „Св. Климент Охридски“, директор

Доклад от декана на Историко – филологическия факултет проф. Петър Нойков до Академическия съвет за избора на частния хоноруван доцент Александър Балабанов за редовен доцент при катедрата по сравнителна литературна история – 2.05.1912 г.

Име/заглавие: Доклад от декана на Историко – филологическия факултет проф. Петър Нойков до Академическия съвет за избора на частния хоноруван доцент Александър Балабанов за редовен доцент при катедрата по сравнителна литературна история – 2.05.1912 г.

Номер на фонда: Ф. 1

Опис: оп. 158

Арх.ед./Инв.№: а.е. 66, л. 1 - 2

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Университетски архив на СУ "Св. Климент Охридски"

Забележка:

Доклад от декана на Историко – филологическия факултет проф. Беньо Цонев до Академическия съвет за повишаването на редовния доцент по класическа литература Александър Балабанов в извънреден професор – 9.01.1917 г.

Име/заглавие: Доклад от декана на Историко – филологическия факултет проф. Беньо Цонев до Академическия съвет за повишаването на редовния доцент по класическа литература Александър Балабанов в извънреден професор – 9.01.1917 г.

Номер на фонда: Ф. 1

Опис: оп. 158

Арх.ед./Инв.№: а.е. 66, л. 3

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Университетски архив на СУ "Св. Климент Охридски"

Забележка:

Част от доклад (стр. 13 – 15)  на проф. Гаврил Кацаров по избора на д-р Александър Балабанов за редовен професор, титуляр на катедрата по гръцка филология – 5.01.1920 г.

Име/заглавие: Част от доклад (стр. 13 – 15) на проф. Гаврил Кацаров по избора на д-р Александър Балабанов за редовен професор, титуляр на катедрата по гръцка филология – 5.01.1920 г.

Номер на фонда: Ф. 1

Опис: оп. 158

Арх.ед./Инв.№: а.е. 66. л. 4 - 5

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Университетски архив на СУ "Св. Климент Охридски"

Забележка:

Писмо от ректора проф. Александър Цанков до министъра на народното просвещение за издаване заповед за назначаване на д-р Александър Балабанов за редовен професор по гръцка филология – 15.05.1920 г.

Име/заглавие: Писмо от ректора проф. Александър Цанков до министъра на народното просвещение за издаване заповед за назначаване на д-р Александър Балабанов за редовен професор по гръцка филология – 15.05.1920 г.

Номер на фонда: Ф. 1

Опис: оп. 158

Арх.ед./Инв.№: а.е. 66, л. 6

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Университетски архив на СУ "Св. Климент Охридски"

Забележка:

Лична служебна карта на проф. Александър Балабанов

Име/заглавие: Лична служебна карта на проф. Александър Балабанов

Номер на фонда: Ф. 1

Опис: оп. 158

Арх.ед./Инв.№: а.е. 66, л. 7

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Университетски архив на СУ "Св. Климент Охридски"

Забележка: