Доклад от декана на Историко – филологическия факултет проф. Петър Нойков до Академическия съвет за избора на частния хоноруван доцент Александър Балабанов за редовен доцент при катедрата по сравнителна литературна история – 2.05.1912 г.

  • Gallery
  • Gallery
  • Gallery
Общо : 3 снимки