Събрани съчинения. Т. 1

Заглавие: Събрани съчинения. Т. 1

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Наследници

Година: 2002

Страници: 309

Държател: Регионална библиотека "Априлов-Палаузов", Габрово

Забележка: Подбор и съставителство Иво Милев