Гурме-естетиката на Кръстьо Куюмджиев - алтернатива на соцреалистичния критически канон

Автор: Вихрен Чернокожев, Институт за литература - Българска академия на науките

Заглавие: Гурме-естетиката на Кръстьо Куюмджиев - алтернатива на соцреалистичния критически канон/p>

Забележка: Текстът е написан по повод 80-годишнината от рождението на Кръстьо Куюмджиев и представен на конференцията "Полюси на критическата съдба" - трета част, организирана от Института за литература - БАН и състояла се на 16 декември 2013 г. в София

Полемики и полемичен стил на Кръстьо Куюмджиев

Автор: Елка Трайкова, Институт за литература - Българска академия на науките

Заглавие: Полемики и полемичен стил на Кръстьо Куюмджиев

Забележка: Текстът е написан по повод 80-годишнината от рождението на Кръстьо Куюмджиев и представен на конференцията "Полюси на критическата съдба", състояла се на 16.12.2013 г.

Образът на Ирина от романа

Автор: Емилия Алексиева, Институт за литература - Българска академия на науките

Заглавие: Образът на Ирина от романа "Тютюн" на Димитър Димов в интерпретацията на Кръстьо Куюмджиев

Забележка: Текстът е написан по повод 80-годишнината от рождението на Кръстьо Куюмджиев и представен на конференцията "Полюси на критическата съдба", организирана от Института за литература - БАН и състояла се на 16.12.2013 г.

За критическите братства (Кръстьо Куюмджиев всред останалите импресионисти)

Автор: Михаил Неделчев

Заглавие: За критическите братства (Кръстьо Куюмджиев всред останалите импресионисти)

Забележка: Текстът е написан по повод 80-годишнината от рождението на Кръстьо Куюмджиев и представен на конференцията "Полюси на критическата съдба", състояла се на 16.12.2013 г.

Критическите делници на Кръстьо Куюмджиев

Автор: Василев, Йордан

Заглавие: Мнения

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1989

Страници: 278 - 291

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Кръстьо Куюмджиев в българската литература

Заглавие: Кръстьо Куюмджиев в българската литература

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Елгатех

Година: 2002

Страници: 202

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Екземллярът е с автограф на авторката