Поезията и критикът. Статия

Име/заглавие: Поезията и критикът. Статия

Номер на фонда: Архив Кръстьо Куюмджиев

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а5167/93

Част от:

Фонд/фондообразувател: Архив Кръстьо Куюмджиев

Държател: Национален литературен музей

Забележка: Машинопис с ръкописни бележки

Отмъщението на мъдростта. Статия

Име/заглавие: Отмъщението на мъдростта. Статия

Номер на фонда: Архив Кръстьо Куюмджиев

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а5168/93

Част от:

Фонд/фондообразувател: Архив Кръстьо Куюмджиев

Държател: Национален литературен музей

Забележка: Машинопис с ръкописни поправки