Певец на своя живот

Заглавие: Певец на своя живот

Подзаглавни данни: Книга за Кирил Христов

Серия/Библиотека: (Библиотека България в образи: Книги за видни българи; N37

Град: София

Издател: Народна младеж

Година: 1980

Страници: 166

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Разтворена книга

Заглавие: Разтворена книга

Подзаглавни данни: Тенденции в развитието на разказа и повестта след 9 септември 1944 г.

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Наука и изкуство

Година: 1983

Страници: 258

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Избрани страници

Заглавие: Избрани страници

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1983

Страници: 415

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Сборник с литературнокритически статии

Димитър Димов

Заглавие: Димитър Димов

Подзаглавни данни: Монография

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1987

Страници: 319

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Словото-творец: [Литературнокрит. очерци]

Заглавие: Словото-творец: [Литературнокрит. очерци]

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1989

Страници: 251

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: 2. издание

Ела, Боже, да ядем

Заглавие: Ела, Боже, да ядем

Подзаглавни данни: Готварските рецепти на един естет

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: ИК "Летописи"

Година: 1992

Страници: 88

Държател: Частна библиотека

Забележка: