Очерци по история на българската литература след Девети септември 1944 година. Книга втора

Автор: Кръстьо Куюмджиев, Елка Константинова

Заглавие: Очерци по история на българската литература след Девети септември 1944. Книга втора

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Издателство на БАН

Година: 1980

Страници: 182 - 409

Държател: Регионална библиотека "Априлов-Палаузов"

Забележка: Статиите са в съавторство с Елка Константинова

Мъченикът на земния рай [Човекът и човешката участ във „Фантастични новели “ от Ал. Геров]

Име на изданието: Съвременник

Година: 1982

Номер: 1

Град на издаване: София

Страници от-до: 378 - 388

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Богомил Райнов

Име на изданието: Съвременник

Година: 1975

Номер: 4

Град на издаване: София

Страници от-до: 106 - 125

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Кант и Достоевски

Име на изданието: Септември

Година: 1989

Номер: 2

Град на издаване: София

Страници от-до: 185 - 233

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Драмата на Лилиев : 100 г. от рождението на поета

Име на изданието: Септември

Година: 1985

Номер: 6

Град на издаване: София

Страници от-до: 187 - 210

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Паладин на хуманизма [Ефрем Каранфилов]

Име на изданието: Септември

Година: 1984

Номер: 10

Град на издаване: София

Страници от-до: 234 - 241

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: