Прости ръце

Име на изданието: Септември

Година: 1962

Номер: 8

Град на издаване: София

Страници от-до: 164 - 169

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Рец. за: Йордан Р а д и ч к о в. Прости ръце : Разкази. - София : Нар. младеж, 1961.

В началото на века

Име на изданието: Литературна мисъл

Година: 1969

Номер: 5

Град на издаване: София

Страници от-до: 104 - 108

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Рец. за: Георги К о н с т а н т и н о в. Едно необикновено приятелство. – София : Нар. култура, 1967

За поезията на Петър Караангов

Автор: Караангов, Петър

Заглавие: Избрано : В 2 т.

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Захарий Стоянов

Година: 2006

Страници: 309 - 310

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

[Изказване]

Автор: Сборник

Заглавие: Младият герой в съвременната българска литература

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател:

Година: 1969

Страници: 163 - 169

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Отг. ред. Стойко Божков, Иван Цветков ; [Предг.] Стойко Божков

Бележки върху антологията „Старобългарски страници“ (състав. П. Динеков)

Име на изданието: Литературна мисъл

Година: 1969

Номер: 2

Град на издаване: София

Страници от-до: 62 - 77

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Двама млади поети дирят път : [Рец.]

Име на изданието: Септември

Година: Год. ХI, 1958

Номер: 3

Град на издаване: София

Страници от-до: 206 - 210

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: