Кирил Христов

Автор: Кирил Христов

Заглавие: Съчинения в пет тома

Подзаглавни данни: Том първи, Лирика

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1966

Страници: 80

Държател: Регионална библиотека "Априлов-Палаузов", Габрово

Забележка: Под редакцията на Светла Гюрова, Кръстьо Куюмджиев, Елка Константинова, Боян Ничев. Подбор и редакция на том първи: Светла Гюрова и Кръстьо Куюмджиев.

Никола Василев Ракитин

Автор: Никола Вас. Ракитин

Заглавие: Стихотворения

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1971

Страници: 5-24

Държател: Регионална библиотека "Априлов-Палаузов", Габрово

Забележка:

Цветан Стоянов

Автор: Цветан Стоянов

Заглавие: Невидимият салон

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: Варна

Издател: Книгоиздателство "Георги Бакалов"

Година: 1978

Страници: 5-16

Държател: Регионална библиотека "Априлов-Палаузов", Габрово

Забележка:

Трагедията на Яворов като културно-историческа ценност

Автор: Никола Гайдаров

Заглавие: Житейската драма на Яворов

Подзаглавни данни: Правни и психологически изследвания

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: БАН

Година: 1979

Страници: 5-10

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Кой твори историята

Автор: Стоев, Генчо

Заглавие: Цената на златото ; Завръщане

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Захарий Стоянов

Година: 2006

Страници: 333 - 350

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Димитър Димов : (Биографична справка)

Автор: Димов, Димитър Тодоров

Заглавие: Съчинения : В 5 т.

Подзаглавни данни: Т. 5: Незавършени произведения : Статии . Писма

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1975

Страници: 433 - 443

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: