Профили в черно и бяло

Заглавие: Профили в черно и бяло

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1966

Страници: 222

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Литературнокритически очерци

Критически делници

Заглавие: Критически делници

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1972

Страници: 237

Държател: Институт за литература

Забележка: Ред. Милена Цанева

Силуети

Заглавие: Силуети

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1976

Страници: 258

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

 Развитие на разказа и повестта : 1944-1956

Заглавие: Развитие на разказа и повестта : 1944-1956

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Народна просвета

Година: 1979

Страници: 135

Държател: Институт за литература

Забележка: В съавторство с Елка Константинова

Критика и литературен живот

Заглавие: Критика и литературен живот

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1977

Страници: 251

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Очерци

Историята като жива памет

Заглавие: Историята като жива памет

Подзаглавни данни: Статии

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1979

Страници: 162

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: