Ръкопис на статията

Име/заглавие: Ръкопис на статията "За Марта Попова" от Елин Пелин

Номер на фонда: Архив Георги Константинов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а1034/82

Част от: Архив Георги Константинов

Фонд/фондообразувател: Георги Константинов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Статия

Име/заглавие: Статия "Няколко спомена за Марта Попова" от Кирил Христов

Номер на фонда: Архив Георги Константинов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а1034/82

Част от: Архив Георги Константинов

Фонд/фондообразувател: Георги Константинов

Държател: Национален литературен музей

Забележка: