Статия за актрисата Зорка Йорданова от Николай Лилиев

Име/заглавие: Статия за актрисата Зорка Йорданова от Николай Лилиев

Номер на фонда: Архив Георги Константинов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а1034/82

Част от: Архив Георги Константинов

Фонд/фондообразувател: Георги Константинов

Държател: Национален литературен музей

Забележка: Машинопис, 2 екземпляра

Рецензия за

Име/заглавие: Рецензия за "Творци на българската литература" на Георги Константинов от Кирил Кръстев

Номер на фонда: Архив Георги Константинов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а2012/87

Част от: Архив Георги Константинов

Фонд/фондообразувател: Георги Константинов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Рецензия на Михаил Арнаудов за

Име/заглавие: Рецензия на Михаил Арнаудов за "Българската литература след войната" на Георги Константинов

Номер на фонда: Архив Георги Константинов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а2018/87

Част от: Архив Георги Константинов

Фонд/фондообразувател: Георги Константинов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Приветствен адрес към актрисата Марта Попова от проф. Михаил Арнаудов

Име/заглавие: риветствен адрес към актрисата Марта Попова от проф. Михаил Арнаудов

Номер на фонда: Архив Георги Константинов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а1034/82

Част от: Архив Георги Константинов

Фонд/фондообразувател: Георги Константинов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Име/заглавие: "Артистката и жената". Слово за Марта Попова от Анна Каменова

Номер на фонда: Архив Георги Константинов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а1034/82

Част от: Архив Георги Константинов

Фонд/фондообразувател: Георги Константинов

Държател: Национален литературен музей

Забележка: Машинопис с ръкописни корекции

Из една рецензия за

Име/заглавие: Из една рецензия за "Мадам Сен Жан" от Владимир Василев, 1933 г.

Номер на фонда: Архив Георги Константинов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а1034/82

Част от: Архив Георги Константинов

Фонд/фондообразувател: Георги Константинов

Държател: Национален литературен музей

Забележка: Ръкопис