Йордан Йовков

Заглавие: Йордан Йовков

Подзаглавни данни: Литературнокритически статии

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Наука и изкуство

Година: 1982

Страници: 88

Държател: Регионална библиотека "Априлов - Палаузов", Габрово

Забележка:

На литературни теми

Заглавие: На литературни теми

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Наука и изкуство

Година: 1980

Страници: 194

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Рецензенти: Христо Дудевски и Боян Ничев

Страници от миналото

Заглавие: Страници от миналото

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1983

Страници: 606

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Избрани произведения в 3 тома. Т.1. Литературна критика

Заглавие: Избрани произведения в 3 тома. Т.1

Подзаглавни данни: Литературна критика

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1985

Страници: 404

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Избрани произведения в 3 тома. Т.2. Литературна критика

Заглавие: Избрани произведения в 3 тома. Т.2

Подзаглавни данни: Литературна критика

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1985

Страници: 408

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Избрани произведения в 3 тома. Т.3. Литературноисторически изследвания

Заглавие: Избрани произведения в 3 тома. Т.3

Подзаглавни данни: Литературноисторически изследвания

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1985

Страници: 448

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: