„Да познаваш миналото, това означава да си начертаеш бъдещето“ : [Интервю]

Име на изданието: Септември

Година: 1982

Номер: 5

Град на издаване: София

Страници от-до: 199 - 205

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

„Да познаваш миналото, това означава да си начертаеш бъдещето“ : [Интервю]

Име на изданието: Септември

Година: 1982

Номер: 5

Град на издаване: София

Страници от-до: 202 - 205

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Финални страници на интервюто

Живот, отдаден на литературата : Интервю по повод 85-год. на лит. критик

Име на изданието: Пламък

Година: 1980

Номер: 9

Град на издаване: София

Страници от-до: 154 - 160

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: