Писатели и творчество

Заглавие: Писатели и творчество

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Т. Ф. Чипев

Година: 1932

Страници: 224

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Проблеми на днешната българска литература

Заглавие: Проблеми на днешната българска литература

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Т. Ф. Чипев

Година: 1939

Страници: 146

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Книгата е отпечатана от Христо Г. Данов ООД-во

Страници от историята на българската литература

Заглавие: Страници от историята на българската литература

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1958

Страници: 624

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Трето издание. Редактор Симеон Султанов

По пътя на реализма

Заглавие: По пътя на реализма

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1960

Страници: 282

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Критика

Заглавие: Критика

Подзаглавни данни: Избрани литературнокритически статии

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1961

Страници: 536

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Никола Фурнаджиев

Заглавие: Никола Фурнаджиев

Подзаглавни данни: Литературнокритически очерк

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1963

Страници: 142

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Редактор: Симеон Султанов