Избрани съчинения. Т.1. Рецензии, полемични статии и бележки

Заглавие: Избрани съчинения. Т.1.

Подзаглавни данни: Рецензии, полемични статии и бележки

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1975

Страници: 346

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Избрани съчинения. Т.2. Проблемни статии, литературни очерци и портрети

Заглавие: Избрани съчинения. Т.2

Подзаглавни данни: Проблемни статии, литературни очерци и портрети

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1975

Страници: 420

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Избрани съчинения. Т.3. Литературноисторически изследвания

Заглавие: Избрани съчинения. Т.3

Подзаглавни данни: Литературноисторически изследвания

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1975

Страници: 432

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Среща с миналото

Заглавие: Среща с миналото

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1977

Страници: 508

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Редактор Елка Константинова

Историческият роман в българската литература

Заглавие: Историческият роман в българската литература

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1977

Страници: 304

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Книга за критиката

Заглавие: Книга за критиката

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1980

Страници: 400

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: