Илюстровани картички от Георги Цанев до Никола Фурнаджиев. Прага и Варна, 26 януари 1965 – 18 юни 1967 г.

Име/заглавие: Илюстровани картички от Георги Цанев до Никола Фурнаджиев. Прага и Варна, 26 януари 1965 – 18 юни 1967 г.

Номер на фонда: Архив Никола Фурнаджиев

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а249/87

Част от:

Фонд/фондообразувател: Архив Никола Фурнаджиев

Държател: Национален литературен музей

Забележка: