Проблеми на новата българска литература

Заглавие: Проблеми на новата българска литература

Подзаглавни данни: Сборник в чест на 80-годишнината на акад. Георги Цанев

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: БАН

Година: 1978

Страници: 355

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Ред. колегия Петър Динеков, Тончо Жечев, Боян Ничев, Любомир Стаматов

Литературна традиция и съвременност. В памет на акад. Георги Цанев

Заглавие: Литературна традиция и съвременност

Подзаглавни данни: В памет на акад. Георги Цанев

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Издателство на БАН

Година: 1991

Страници: 232

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Литературната критика – призвание и съдба

Заглавие: Литературната критика – призвание и съдба

Подзаглавни данни: Сборник, посветен на 100-годишнината от рождението на Георги Цанев

Серия/Библиотека:

Град:

Издател:

Година: 2001

Страници:

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Съставители и редактори Милена Цанева, Любомир Стаматов, Мариана Тодорова

Георги Цанев. Литературнокритически очерк

Заглавие: Георги Цанев

Подзаглавни данни: Литературнокритически очерк

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1976

Страници: 120

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Един от четиримата [По случай 80 г. от рождението на Г. Цанев]

Име на изданието: Септември

Година: 1975

Номер: 9

Град на издаване: София

Страници от-до: 196 - 207

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Концепцията на Георги Цанев за литературния критик

Автор: Стойчева, Светлана

Заглавие: Концепцията на Георги Цанев за литературния критик

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Година: 2021

Страници:

Държател: Лична библиотека

Забележка: Статията е публикувана в сборника "Литературата - смисъл, страст и съдба. Юбилеен сборник в чест на професор Милена Цанева.