Писатели и проблеми

Заглавие: Писатели и проблеми

Подзаглавни данни: Избрани литературнокритически и историко-литературни статии

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1965

Страници: 628

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Редактор: Симеон Султанов

Традиция и новаторство

Заглавие: Традиция и новаторство

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Наука и изкуство

Година: 1965

Страници: 296

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Страници от историята на българската литература в 3 тома. Т. 1

Заглавие: Странници от историята на българската литература в 3 тома. Т. 1

Подзаглавни данни: С патоса и възторга на изобличението

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Наука и изкуство

Година: 1967

Страници: 554

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Страници от историята на българската литература в 3 тома. Т. 2

Заглавие: Страници от историята на българската литература. Т. 2

Подзаглавни данни: На прелома между две столетия

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Наука и изкуство

Година: 1971

Страници: 520

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Страници от историята на българската литература в 4 тома. Т. 3

Заглавие: Страници от историята на българската литература. Т. 3

Подзаглавни данни: По нови пътища

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Наука и изкуство

Година: 1973

Страници: 556

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Страници от историята на българската литература в 4 тома. Т. 4

Заглавие: Страници от историята на българската литература в 4 тома. Т. 4

Подзаглавни данни: Хубожествени образи и критически идеи

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Наука и изкуство

Година: 1975

Страници: 416

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: