Яворов днес : [Статия]

Име на изданието: Нов път

Година: Год. ІІ, 1924

Номер: 1

Град на издаване:

Страници от-до: 6 - 11

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Асен Разцветников : [Статия]

Име на изданието: Нов път

Година: Год. ІІ, 1924

Номер: 15

Град на издаване: София

Страници от-до: 458 - 461

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Ангел Каралийчев : [Статия]

Име на изданието: Нов път

Година: Год. ІІ, 1924

Номер: 16

Град на издаване: София

Страници от-до: 483 - 490

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Подписана с псевдоним "Младен Иванов"

Прозата на Фурнаджиев

Автор: Фурнаджиев, Никола

Заглавие: Съчинения : В 4 т.

Подзаглавни данни: Т. 4

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1973

Страници: 601 - 605

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Проблеми на днешната българска литература : [Статия]

Име на изданието: Философски преглед

Година: Год. V, 1933

Номер: 5

Град на издаване: София

Страници от-до: 394 - 409

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Съдбата на българския символизъм : [Статия]

Име на изданието: Философски преглед

Година: Год. ІХ, 1937

Номер: 2

Град на издаване: София

Страници от-до: 101 - 120

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: