Мемоарната литература през 80-те години

Автор: Сборник

Заглавие: Освобождението 1878 и развитието на българската литература

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1977

Страници:

Държател: Регионална библиотека "Априлов-Палаузов", Габрово

Забележка:

Някои проблеми на българския исторически роман между двете световни войни

Име на изданието: Списание на БАН

Година: 1963

Номер: 3

Град на издаване: София

Страници от-до: 3 - 19

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка:

Неприятна статия

Име на изданието: Златорог

Година: Год.XII, 1931

Номер: 5 - 6

Град на издаване: София

Страници от-до: 244 - 253

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Боян Пенев като литературен историк и критик

Име на изданието: Златорог

Година: Год. VІІІ, 1927

Номер: 7 - 8

Град на издаване: София

Страници от-до: 304 - 311

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: