Мисли за рецензията

Автор: Сборник

Заглавие: Проблеми на съвременната българска рецензия

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1971

Страници: 268 - 275

Държател: Регионална библиотека "Априлов-Палаузов", Габрово

Забележка:

Първи борби в критиката

Автор: Сборник

Заглавие: Проблеми на съвременната българска рецензия

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1971

Страници: 17 - 82

Държател: Регионална библиотека "Априлов-Палаузов", Габрово

Забележка: Текстът е публикуван в сборника "Проблеми на съвременната българска рецензия"

Ангел Каралийчев. „Ръж“. Никола Фурнаджиев. „Пролетен вятър“

Автор: Сборник

Заглавие: Септември 1923 и българската литература : [Сб.]

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1973

Страници: 185 - 187

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Статията е публикувана през 1924 г. Сборникът е съставен и редактиран от Тончо Жечев и Иван Сарандев

[Боян Пенев]

Автор: Сборник

Заглавие: Иван Д. Шишманов, д-р Кр. Кръстев, Боян Пенев в спомените на съвременниците си

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1983

Страници: 384 - 395

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Антон Страшимиров

Име на изданието: Българска реч

Година: Год. VІ, 1930/31

Номер: 3

Град на издаване: София

Страници от-до: 81 - 84

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

„Жертвени клади“

Автор: Сборник

Заглавие: Септември 1923 и българската литература : [Сб.]

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1973

Страници: 176 - 181

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Подб. и ред. Тончо Жечев и Иван Сарандев