За литературния критик : [Статия]

Име на изданието: Златорог

Година: Год. ХІІ, 1931

Номер: 1

Град на издаване: София

Страници от-до: 20 - 31

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Карел Чапек : [Статия]

Име на изданието: Златорог

Година: Год. VІІІ, 1927

Номер: 10

Град на издаване: София

Страници от-до: 422 - 431

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Романтика и реализъм

Име на изданието: Златорог

Година: Год. ХVІІ, 1936

Номер: 1

Град на издаване: София

Страници от-до: 6 - 16

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Критиката като проза с идеологичен характер : [За Тончо Жечев]

Име на изданието: Литературна мисъл

Година: 1972

Номер: 1

Град на издаване: София

Страници от-до: 85 - 98

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Начало на критическия реализъм в българската литература : [Статия]

Име на изданието: Литературна мисъл

Година: Год. ІІ, 1958

Номер: 2

Град на издаване: София

Страници от-до: 3 - 14

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Мемоарната литература през 80-те години

Автор: Сборник

Заглавие: Освобождението 1878 и развитието на българската литература

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1977

Страници: 136 - 146

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: