Драмите на Вазов : [Встъп. статия]

Автор: Вазов, Иван

Заглавие: Събрани съчинения : В 20 т.

Подзаглавни данни: Т. 16

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1957

Страници: 5 - 29

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Бай Ганю

Автор: Алеко Константинов

Заглавие: Бай Ганю

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Книгоиздателство Т. Ф. Чипев

Година: 1936

Страници: 31

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Отпечатък от предговора към "Бай Ганю" от 1936

Никола Фурнаджиев – жизнен и творчески път : [Предговор]

Автор: Фурнаджиев, Никола

Заглавие: Съчинения : В 4 т.

Подзаглавни данни: Т. 1

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1970

Страници: 5 - 44

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Драмите на Вазов

Автор: Иван Вазов

Заглавие: Събрани съчинения в двадесет тома. Т. XVI

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател:

Година: 1957

Страници: 5 - 29

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Минко Николов

Автор: Николов, Минко

Заглавие: Избрани произведения : В 2 т.

Подзаглавни данни: Т. 1

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1968

Страници: 5 - 11

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Творчеството на Стоян Загорчинов. Проблеми и герои

Автор: Стоян Загорчинов

Заглавие: Избрани произведения в четири тома, Т.1

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1968

Страници: 9 - 39

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: