Ден последен : [Предговор]

Автор: Загорчинов, Стоян

Заглавие: Ден последен : Ист. роман от ХIV столетие

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Народна просвета

Година: 1949

Страници: 7 - 23

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Идейно-творческият път на Гео Милев : [Предговор]

Автор: Милев, Гео

Заглавие: Избрани произведения

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1950

Страници: 5 - 46

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Под редакцията на Георги Цанев, Ламар и Леда Милева

П. К. Яворов : [Предговор]

Автор: Яворов, П. К

Заглавие: Избрани стихотворения

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1955

Страници: 3 - 23

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Г. П. Стаматов

Автор: Стаматов, Г. П.

Заглавие: Избрани разкази

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1964

Страници: 5 - 24

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Пътеписите на Иван Вазов : [Предг.]

Автор: Вазов, Иван

Заглавие: Събрани съчинения : В 20 т.

Подзаглавни данни: Т. 10

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1956

Страници: 5 - 21

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Иван Вазов

Автор: Вазов, Иван

Заглавие: Събрани съчинения. В 20 т.

Подзаглавни данни: Т. 1

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1955

Страници: 1 - 72

Държател: Регионална библиотека "Априлов - Палаузов", Габрово

Забележка: