Творчеството на Стоян Загорчинов. Проблеми и герои