Към нашите картини : [Рецензии и отзиви]

Име на изданието: Художник

Година: Год. I, 1905 - 1906

Номер: 8

Град на издаване: София

Страници от-до: 31

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Ал. Дюма син. „Дамата с камелиите“, драма в пет действия : [Рец.]

Име на изданието: Художник

Година: Год. I, 1905

Номер: 1

Град на издаване: София

Страници от-до: 15

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Янко Биненбаум

Име на изданието: Художник

Година: Год. I, 1905 - 1906

Номер: 19 - 20

Град на издаване: София

Страници от-до: 28

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Ал. Константинов – Бай Ганю : [Бележки]

Име на изданието: Българска книга

Година: Год. I, 1930

Номер: 2

Град на издаване: София

Страници от-до: 205

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: