Делото на д-р К. Кръстев, с посвещение на Змей Горянин

Име/заглавие: Делото на д-р К. Кръстев, с посвещение

Номер на фонда:

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: сб. "Книги", инв. № 2190

Част от: Архив Змей Горянин

Фонд/фондообразувател:

Държател: Национален литературен музей

Забележка: Подарена с автограф на Змей Горянин (Светозар Димитров)

История на класическата литература, с посвещение, 1942 г.

Име/заглавие: История на класическата литература, с посвещение, 1942 г.

Номер на фонда:

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: сб "Книги", инв. № 2223 (от библиотеката на Змей Горянин)

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Любов и поезия, с автограф, 1939 г.

Име/заглавие: Любов и поезия, с автограф, 1939 г.

Номер на фонда:

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: сб. "Книги", инв. № 15184 (от библиотеката на Страхил Каменов)

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Еволюция на мотивите в гръцката поезия в класическия период, 1911, с автограф

Име/заглавие: Еволюция на мотивите в гръцката поезия в класическия период, 1911, с автограф

Номер на фонда: Архив Добри Немиров

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а.е. 4401

Част от:

Фонд/фондообразувател: Архив Добри Немиров

Държател: Национален литературен музей

Забележка: Книгата е с автограф за Добри Немиров

Име/заглавие: "Из един живот", подарена с автограф на Стилиян Чилингиров, 4. 07. 1935 г.

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№: сб. "Книги"

Част от:

Фонд/фондообразувател: Библиотека Стилиян Чилингиров

Държател: Национален литературен музей

Забележка: