Ефрем Каранфилов

Ефрем Каранфилов

Роден: Кюстендил, 27.10.1915

Починал: София, 23.03.1998

Речник

Книги


Войникът в строя и в литературата : Литературнокритически статии. – [София] : Държ. воен. изд., 1956. – 264 с.

Разбор на романа „За свободата“ от Стефан Дичев : В помощ на отечественофронтовските чит. групи. – София : НС ОФ, 1956. – 20 с.

Поезия в прозата : Крит. очерци. – София : Бълг. писател, 1957. – 223 с.

Андрей Гуляшки : Литературнокритически очерк. – София : Бълг. писател, 1958. – 111 с., 1 л. : портр.

Езиковият шаблон в литературата. – София : Бълг. писател, 1959. – 84 с.

Сенки от миналото : Очерци, статии и есета за някои остатъци от буржоазния морал в социалист. общество. – София : Нар. младеж, 1960. – 219 с.

            2. прераб. и доп. изд. 1963.; 3. изд. 1978.

Съвременност и майсторство : Литературнокритически статии. – София : Бълг. писател, 1961. – 331 с.

Герои и характери : Есета : Кн. 1–3. – Варна : Държ. изд., 1962–1967.

            Съдържа: 
            Кн. 1: Мечтатели. – 1962. – 204 с.

            Кн. 2: Раждане за подвига. – 1964. 248 с.

            Кн. 3: Творци. 1967. 244 с.

Български поети : Литературнокритически статии. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1965. – 144 с.

Литературнокритически статии : Избрано. – София : Бълг. писател, 1965. – 412 с., 1 л. : портр.

Под пагона – човекът : Литературнокритически статии. – София : Държ. воен. изд., 1966. – 264 с.

Българи.София : Нар. младеж, 1968–1975.

            Кн. 1. – 1968. – 235, [16] с. : ил., портр., факс. – Съдържа очерци за: Паисий Хилендарски, Георги С. Раковски, Васил Левски, Георги Бенковски, Захарий Стоянов, Панайот Волов, Кольо Фичето, Иван Вазов, Атанас Узунов, Коста Паница, Гоце Делчев, Антон Страшимиров, Яне Сандански, Борис Дрангов, Георги Кирков.

            Кн. 2. – 1971. – 284, [8] с. : портр. Съдържа очерци за: Георги Димитров, Станке Димитров, Александър Стамболийски, Петко Д. Петков, Георги Шейтанов, Гео Милев, Христо Ясенов, Коста Янков.

            Кн. 3. 1975. – 336, [8] с. : ил., портр. – Съдържа очерци за: Никола Вапцаров, Елена Вапцарова, Владимир Заимов, Владимир Димитров-Майстора, Илия Бешков, Николай Лилиев, Кирил Цонев, Стоян Загорчинов, Иван Хаджийски, Васил Демиревски и деца герои.

            2. изд. 1973; 3. изд. 1980.

Съвременност и белетристика. – София : Наука и изкуство, 1969. – 431 с.

Герои и характери : Мечтатели ;  Раждане на подвига ; Творци : [Лит. образи] : Ч. 1 – 2. – София : Нар. култура, 1970. 

             Ч. 1: В света на чуждите литератури.  – 1970. – 328 с.

Болгары / [Пер. с болг. Валентина Арсеньева]. – София : София-пресс, 1971. – 239 с. : с портр.

В служба на родината. – София : ДВИ, 1971. – 280 с.

Минало и съвременност : [Есета]. – София : ОФ, 1972. – 336 с.

Творецът и патриотът Георги Димитров пред Лайпцигския съд : [Очерк]. – София : ДВИ, 1972. – 55 с.

Владимир Димитров-Майстора : [Жизнен и творчески път]. – София : ОФ, 1973. – 44 с.

            2. изд. 1989.

Съвременност и литературни жанрове [в българската литература : Изследване]. – София : Наука и изкуство, 1973. – 251 с.

Избрано : Т. 1–2. – София : Бълг. писател, 1975.

            Т. 1: Съвременност и литература. – 591 с. : 1 л. портр. 

            Т. 2: Есета. – 439 с. : 1 л. портр.

Най-българското време : Кн. за „Записките“ на Захарий Стоянов : [Моногр.]. – София : Бълг. писател, 1976. – 360 с.

            2. изд. 1979.

Корените и колелата : [Есеистика]. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1977. – 259 с.

Сред живота, сред народа : Писател – читател – критик. – София : ОФ, 1977. – 123 с.

Юноши : Лит. критики. – София : Нар. младеж, 1977. – 332 с.

Антон Страшимиров и душевността на българина : [Изследване]. – София : Наука и изкуство, 1979. – 228 с.

            2. изд. 1987.

Болгары / Пер. [от бълг.] Ольги Басовой. – [София] : София-пресс, 1979. – 160 с.

Към свободата : [Биогр. очерк]. – София : Наука и изкуство, 1980. – 83 с.

Писатели и мемоаристи : [Литературнокритически очерци]. – София : Воен. изд., 1980. – 271 с.

Талант и труд : Литературнокритически статии. – София : Бълг. писател, 1980. – 188 с.

Мощта на словото : [Литературнокритически очерци и есета]. – Варна : Г. Бакалов, 1981. – 351 с.

Книга за народната съдба – Записки по българските въстания [на Захарий Стоянов] : [Изследване]. – София : Нар. просв., 1983. – 128 с.

Споменни есета. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1983 . – 207 с.

Сред хората, сред книгите : [Публицистика]. – София : Бълг. писател, 1983. – 239 с.

Трибуни и поети : Очерци. – София : БЗНС, 1983. – 238 с.

Избрани произведения : В 3 т.София : Бълг. писател, 1985.

Съдържа:

            Т. 1: Герои и характери : В света на чуждите лит. : [Лит. образи]. – 1985. – 333 с., 1л. : портр.

            Т. 2: Минало и съвременност : [Есета]. – 1985. – 372 с.

            Т. 3: Корените и колелата : [Есеистика]. – 368 с.

 

Творческото начало на труда в съвременната белетристика : [Научнопопул. очерк]. София : Наука и изкуство, 1985. – 36 с.

Заради живота : Как умират героите на бълг. писатели : [Литературнокритически очерци]. – София : Бълг. писател, 1987. – 352 с.

Младостта на спомените. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1988. – 283 с.

Следи по изминатия път : Фрагменти. – Варна : Г. Бакалов, 1989. – 192 с.

Моят Иисус : [Есета]. – [София] : Хераклит А & Н, [1993]. – 96 с.

Избрано / Състав. Ефрем Ефремов. – София : Плеяда, 1999. – 432 с.Публикации в периодичен печат и научни сборници


Душа : [Стихотворение]. // Зов на поробените, Год. І, № 8, 1932, с. 2.

            Също и в: Трезвеност, Год. ХV, 1933, № 6, с. 128.

Мощ : [Стихотворение]. // Българска реч, Год. VІІ, 1932/1933, № 8–9, с. 273.

Сън : [Стихотворение]. // Българска реч, Год. VІІ, 1932/1933, № 6, с. 190.

Бетховен : [Стихове]. // Струя, Год. ІV, № 9, 1933, с. 2.

Вечер : [Стихотворение]. // Българска реч, Год. VІІІ, 1933/1934, № 2, с. 72.

Градът : [Стихотворение]. // Българска реч, Год. VІІІ, 1933/1934, № 6, с. 214.

Моята любов : [Стихотворение]. // Трезвеност, Год. ХІІ, № 1, 1933/1934,  с. 9

Мощ : [Стихове]. // Струя, Год. V, № 1, 1933, с. 2.

Стихотворение. // Българска реч, Год. VІІІ, 1933/1934, № 2, с. 72.

Орли : [Стихотворение]. // Българска реч, Год. VІІІ, 1933/1934, № 8–9, с. 306.

Шопен : [Стихове]. // Струя, Год. ІV, № 5, 1933, с. 2.

Любов : [Стихотворение]. // Светлоструй, Год. VІІ, № 7, 1934, с. 7.

Мадона : [Стихотворение]. // Светлоструй, Год. ХVІ, № 3, 1934, с. 3.

Писмо : [Стихотворение]. // Светлоструй, Год. VІІ, № 5–6, 1934, с. 14.

Лъжемижитурката : [Статия]. // Философски преглед, Год. ХІV, 1942, № 1, с. 138.

Братство в борбата : [Уводна статия]. // Народна войска, Год. І, № 49, 8 ноем. 1944, с. 1.

Историческите традиции на българската войска : [Уводна статия]. // Народна войска, Год. І, № 44, 3 ноем. 1944, с. 1.

Колебливостта. // Народна войска, Год. І, № 30, 18 окт. 1944, с. 2.

Словото и примерът : [Уводна статия]. // Народна войска, Год. І, № 24, 11 окт. 1944, с. 1.

Творчество : [Уводна статия]. // Народна войска, Год. І, № 26, 13 окт. 1944, с. 1.

Възторгът : [Лит. бележка]. // Литературен фронт, Год. ІІ, № 12, 24 ноем. 1945, с. 1.

Новият боец : [Статия]. // Народна войска, Год. І, № 180, 13 септ. 1945, с. 2.

Славяните сме сбрани : [Статия]. // Народна войска, Год. І, № 145, 3 март 1945, с. 2.

Роман за освобождението на Буда Пеща : [Рец. за: Петър Славински. Последният щурм]. // Народна младеж, № 1328, 22 окт. 1952.

„Бунтът на крайцера Надежда“ от Димитър Добревски : [Рец.]. // Септември, Год. ІV, 1953, № 2, с. 174–180.

Войникът в строя и литературата. // Литературен фронт, Год. ІХ, № 39, 24 септ. 1953, с. 2.

„На широк фронт“, стихосбирка от Иван Рудников : [Рец.]. // Български воин, Год. ІІ, 1953, № 6, с. 27.

Народната армия в художествената литература. // Читалище, Год. ХХХІІ, № 17, с. 19.

Образът на Кутузов в романа „Война и мир“. // Народна армия, Год. ІХ, № 1440, 28 апр. 1953, с. 3.

Патосът на Белински : [Статия]. // Литературен фронт, Год. ІХ, № 24, 11 юни 1953, с. 4.

Повест за живота и успехите на Народната армия : [Рец. за: Б. Крумов. Пратеник на Партията]. // Септември, 1953, № 7, с. 188–191.

Верни синове народни : [Рец.]. // Литературен фронт, Год. Х, № 34, 26 авг. 1954, с. 2.

Военните стихове на Димчо Дебелянов: [Статия]. // Литературен фронт, Год. Х, № 40, 7 окт. 1954, с. 2–3.

Героите във военните разкази на Йовков : [Статия]. // Литературен фронт, Год. Х, № 11, 18 март 1954, с. 2.

„Дядо Фрати си изпати“, поема от Иван Милчев : [Отзив] // Литературен фронт, Год. Х, № 3, 21 ян. 1954, с. 2.

Народната армия в нашата художествена литература : [Статия]. // Дунавска правда, Год. V, № 222, 1954, с. 2.

По хайдушките пътеки : [Рец.]. // Народна армия, Год. Х, № 1830, 30 юли 1954, с. 3.

За правдивото изобразяване на една велика епоха от нашето минало : [Статия за романа на Ст. Дичев „За свободата“]. // Литературен фронт, Год. ХІ, № 14, 7 апр. 1955, с. 2–3.

Любовта към човека в Йовковите разкази : [Статия]. // Литературен фронт, Год. ХІ, № 45, 10 ноем. 1955, с. 2.

Под пагона да търсим човека : [Отзив]. // Литературен фронт, Год. Х, № 15, 15 апр. 1954, с. 2.

„Митьо от Равногоре“ – сборник разговор от Рангел Игнатов : [Рец.]. // Вечерни новини, Год. ІV, № 163, 12 авг. 1955, с. 4.

Поезията в разказите на Елин Пелин : [Статия]. // Литературен фронт, Год. ХІ, № 33, 18 авг. 1955, с. 2.

Приказният свят на писателя : [Рец. за: А. Каралийчев. Приказен свят]. // Отечествен фронт, Год. ХІІ, № 3290, 31 март 1955, с. 3.

„Сред народа“, повест от Кр. Григоров : [Рец.]. // Вечерни новини, Год. V, № 229, 27 септ. 1955, с. 4.

Белетристиката с военна тематика : [Статия]. // Септември, Год. ІХ, 1956, № 8, с. 150–156.

Патосът на Захарий Стоянов : [Статия]. // Литературен фронт, Год. ХІІ, № 18, 3 май 1956, с. 2.

„Пробуждане“, исторически роман от Антон Дончев и Димитър Мантов : [Рец.]. // Вечерни новини, Год. VІ, № 263, 2 ноем. 1956, с. 4.

Реалност и фантастика в приказката : [Статия]. // Литературен фронт, Год. ХІІ, № 2, 12 ян. 1956, с. 2.

Весела приказка за правдата и кривдата : [Рец. за: Пламен Цонев. Правда и кривда]. // Литературен фронт, Год. ХІІ, № 18, 3 май 1956, с. 2.

Емилиян Станев – художник на природата. // Септември, 1957, № 10, с. 169–180.

 „Записките“ на Захарий Стоянов : [Статия]. // Родна реч, 1957, № 3, с. 19–22.

Лириката на Георги Джагаров. // Литературна мисъл, 1957, № 4, с. 135–139.

Мисли по повод поезията ни през 1957 г. // Пламък, 1957, № 8, с. 43–50; № 9, с. 50–56.

Младежите – приятели на художествената литература : [Статия]. // Родна реч, 1957, № 1, с. 11–14.

Неизчерпаеми теми. // Литературен фронт, Год. ХІІІ, № 11, 14 март 1957, с. 2.

Песни за дълга : [Рец. за: Павел Матев. Дълг]. // Младеж, 1957, № 2, с. 26 –27.

Против позата и оригиналниченето : [Изказване за поезията на младите]. // Септември, 1957, № 9, с. 159–161.

С бележник на фронта : [Отзив за: Сп. Васев. Походът]. // Литературен фронт, Год. ХІІІ, № 37, 12 септ. 1957, с. 2.

Схеми и ... схеми. // Пламък, 1957, № 1, с. 47–50.

            Също и в: Въпроси на българската литература / Ред. Емил Петров. – София, 1958, с. 93–103.

Съветската книга : [Статия]. // За кооперативно земеделие, № 243, 16 окт. 1957, с. 2.

Андрей Гуляшки : [Статия]. // Родна реч, 1958, № 2, с. 17–18.

Вечно младият Смирненски : [Статия]. // Родна реч, 1958, № 9, с. 1–2.

Героичното неотдавна : [Рец. за: Сл. Трънски. Неотдавна. // Младеж, 1958, № 2, с. 27.

Поезията през 1957 г. // Литературен фронт, Год. ХIV, № 29, 17 юли 1958, с. 1–2.

Психологическите основи на езиковия шаблон в литературата : [Статия]. // Литературна мисъл, Год. II, 1958, № 3, с. 47–65.

Рудин : [Статия]. // Родна реч, 1958, № 6, с. 25–27.

Честита новата 1959 година! // Пламък, 1958, № 12, с. 4–5.

Чехов вярваше в човека : [Статия]. // Младеж, 1958, № 9, с. 15.

Дилетантство и ранно професионализиране на някои млади българи. // Народна култура, Год. III, № 46, 14 ноем. 1959, с. 2.

За културата на младия писател  : [Статия]. // Родна реч, 1959, № 4, с. 7–9.

Земята ни хубава : [Очерк]. // Наша родина, 1959, № 8, с. 17.

Бюрократи или творци : [Статия]. // Пламък, 1959, № 10, с. 87–96.

Г. П. Стаматов. // Народна култура, Год. III, № 23, 6 юни 1959, с. 4.

Емоционалната страна при свързването на писателя с живота : [Статия]. // Пламък, 1959, № 4, с. 43–46.

Книгата – приятел на младежта : [Статия]. // Младеж, 1959, № 9, с. 20.

Н. В. Гогол : По случай 150 г. от неговото рождение : [Статия]. // Пламък, 1959, № 5, с. 79–80.

Найлонова интелигенция : [Есе]. // Пламък, 1959, № 5, с. 63–70.

Поезията – 1958 г. // Пламък, 1959, № 1, с. 87–91.

Разговор за критиката : [Изказване]. // Септември, 1959, № 8, с. 158–189.

Българската литература през 1959 г. : [Преглед]. // Кооперативно село, № 9, 13 ян. 1960, с. 4.

В атмосферата на времето : [Статия]. // Литературен фронт, № 40, 6 окт. 1960, с. 2.

Трудовият героизъм на народа – главна тема. // Народна култура, Год. III, № 18, 1 май 1959, с. 2.

В клетката на еснафа : [Статия]. // Пламък, 1960, № 2, с. 60–75.

Гьончо Белев : [Статия]. // Родна реч, 1960, № 6, с. 33–35.

За неверния, приблизителния и точен езиков израз : [Статия]. // Септември, 1960, № 11, с. 133–157.

Иван Вазов :[Статия по случай 110 г. от рождението му]. // Отечествен фронт, № 4933, 9 юли 1960, с. 4.

Писатели и читатели :[Статия]. // Работническо дело, № 31, 31 ян. 1960, с. 3.

Проблемите на съвременната литература : [Статия]. // Работническо дело, № 31, 31 ян. 1960, с. 3.

Писатели и читатели : [Статия]. // Работническо дело, № 262, 18 септ. 1960, с. 2.

Хулиганът :[Есе]. // Младеж, 1960, № 2, с. 23.

В тихия пристан : [Статия]. // Земеделско знаме, 4 февр. 1961, с. 3.

За нашата дискусия [За децата в сп. „Пламък“ под рубриката „Съвременност и литература“]. // Пламък, 1961, № 12, с. 76–79.

Мисли за литературата : [Статия]. // Студентска трибуна, № 35, 16 май 1961, с. 6.

Народът – голямата любов на Белински : [Статия]. // Българо-съветска дружба, 1961, № 6, с. 11.

85 години от Априлското въстание : [Статия]. // Пламък, 1961, № 5, с. 3–5.

Погледът на писателя към съвременността : [Статия]. // Пламък, 1961, № 6, с. 41–49.

Подвигът прави и звездите по-красиви : [Статия]. // Земеделско знаме, № 4547, 13 апр. 1961, с. 2.

Съвременност в интимната лирика : [Статия]. // Септември, 1961, № 10, с. 97–113.

Съвременност и майсторство: [Бележки за едноименната книга]. // Литературни новини,  № 1, 24 май 1961, с. 4.

Шанхай : [Пътепис]. // Пламък, 1961, № 9, с. 76–80.

Вълненията на поета : [Рец. за: Пламен Цонев. Вълнение : Стихове]. // Септември, 1962, № 8, с. 176–177.

Дилетантство и ранно професионализиране : [Статия]. // Пламък, 1962, № 6, с. 57–61.

Дон Кихот и присмехулниците : [Статия]. // Пламък, 1962, № 1, с. 25–39.

Жулиен Сорел на изпит пред йезуитите : 100 г. от смъртта на Стендал  : [Статия]. // Септември, 1962, № 3, с. 133–146.

За преодоляване на инерцията : [Статия]. // Пламък, 1962, № 4, с. 73–74.

Зелената перла : [Рец. за книгата на Иван Аржентински]. // Български воин, 1962, № 7, с. 21.

Конгрес на творци : [Статия за VIII конгрес на БКП]. // Септември, 1962, № 1, с. 10–12.

Кризата в модерния западен роман : [Рец.]. // Народна култура, № 4, 27 ян. 1962, с. 2.

Месецът на българския разказ : [Статия]. // Вечерни новини, № 3339, 1962, с. 4.

Мечтатели в творчеството на Елин Пелин : [Статия]. // Родна реч, 1962, № 3, с. 12–15.

Песен за сокола и малкия Альоша : [Статия за Горки]. // Родна реч, 1962, № 1, с. 5–8; № 2, с. 39–40.

По спиралите на завистта : [Есе]. // Пламък, 1962, № 8, с. 80–85.

Поуките : [Бележки за резултатите от конкурса за разказ]. // Учителско дело, № 4, 13 март 1962, с. 4.

Приказният свят на Ангел Каралийчев : [Бележка]. // Септември, 1962, № 8, с. 189–190.

Първи конгрес на учителите : [Статия]. // Пламък, 1962, № 5, с. 18–19.

Творчество Гьончо Белева : [Послеслов]. // Белев, Гьончо. Жизнь течет : Роман в 2 ч. / Пер. с болг. Светланы Балашовой. – София, 1962, с. 320–326.

В дирене на градския човек : [Рец. за: Г. Атанасов. Под градско небе].// Септември, 1963, № 3, с. 229–232.

Вдъхновяващ призив : [Изказване]. // Литературен фронт, 1963, № 16, с. 2.

Въпроси на литературата с военна тематика : [Доклад]. // Народна армия, № 4508, 31 март 1963, с. 4.

Героизмът е жив! : [Рец. за: М. Шолохов. Съдбата на човека]. // Септември, 1963, № 12, с. 169–188.

Гьончо Белев  [По повод смъртта му].// Септември, 1963, № 2, с. 255–256.

За героичното в живота ни и за отразяването му в съвременната млада белетристика : [Статия]. // Пламък, 1963, № 9, с. 83–102.

За отношението между суетата и храбростта във втория севастополски разказ на Толстой : [Статия]. // Литературна мисъл, 1963, № 1, с. 51–60.

Куприн и Толстой в разказа „Анатема“ : [Статия]. // Литературна мисъл, 1963, № 6, с. 88–99.

Някои въпроси на литературата с военна тематика : [Статия]. // Народна армия, № 4504, 27 март 1963, с. 3.

Оптимизмът в съвременната литература и изкуство : [Статия]. // Софийска правда, № 79, 2 юли 1963, с. 4.

Оптимистично изкуство : [Статия]. // Славяни, 1963, № 10, с. 16.

Още нещо за книгата „На гости у дявола“ : [Статия].// Пламък, 1963, № 4, с. 120–122.

Под камшиците на амбицията : [Есе].// Септември, 1963, № 2, с. 140–151.

За героичното в живота ни и за отразяването му в съвременната белетристика : [Предговор]. // Проблеми на съвременната българска литература : Сб. статии. – София, 1964, с. 5–31.

Полковник Шабер, или агонията на героизма : [Рец. за балзаковата новела]. // Родна реч, 1963, № 7, с. 33–39.

Партизанската мемоаристика и някои въпроси на съвременната литература : татия]. // Ново време, 1964, № 5, с. 71–83.

Пленникът от рицарския замък : татия]. // Пламък, 1964, № 6, с. 86–98.

В поход към златното руно : [Предговор]. // Гуляшки, Андрей. Избрани произведевия : В 2 т. : Т. 1: Скъпоценният камък : Фантаст. повест ; Златното руно : Роман. – София, 1964, с. 5–23.

Скуката :татия]. // Родна реч, 1964, № 4, с. 29–30.

Солунските атентатори и романът „Роби“ на Антон Страшимиров : [Статия]. // Литературна мисъл, 1964, № 2, с. 45–60.

Същественото в образа на положителния герой : [Статия]. // Работническо дело, № 208, 1964, с. 3.

Три женски образа в романите на Димитър Талев : [Характеристика на Султана, Ния и Дона]. // Проблеми, автори, книги : Из съвременната българска литература : Сб. статии / Състав. и ред. Веселин Йосифов, Емил Петров. – София, 1964, с. 345–362.

Трудовият героизъм в нашата литература и изкуство : татия]. // Читалище, 1964, № 5, с. 30–31.

Утвърждаващо и критично начало :[Изказване]. // Литературен фронт, № 43, 22 окт. 1964, с. 2.

Христо Ясенов : [Очерк]. // Писатели-герои : Литературнокритически очерци за писателите, загинали в борбата против фашизма : [Сборник]. – София, 1964, с. 32–67.

Бележки по някои въпроси на критиката : [Статия]. // Септември, 1965, № 12, с. 103–119.

В атмосферата на времето : [Статия за поезията]. // Читалище, 1965, № 11, с. 31–32.

За традицията, новаторството и някои техни особености в съвременната ни поезия : [Статия]. // Литературна мисъл, 1965, № 1, с. 75–82.

Генерал-майор Панфилов и другият : [Рец. за: Ал. Бек. Волоколамското шосе]. // Пламък, 1965, № 7, с. 70–79.

Георги Джагаров : [Статия]. // Литературна мисъл, 1965, № 2, с. 32–47.

Грозното патенце, или поетът. // Литературнокритически статии : Избрано. – София, 1965, с. 362–382.

Давид Овадия. „Август, август...“ : [Рец.]. // Пламък, 1965, № 7, с. 107.

„Знамената не тежат“: [Рец. на стихосб. на Николай Христозов]. // Народна младеж, № 109, 10 май 1965, с. 2.

Книга за душата на Родопа : [Рец. за: Н. Хайтов. Шумки от габър]. // Пламък, 1965, № 6, с. 106–107.

Книгата : [Статия]. // Народна култура, № 1, 1 ян. 1965, с. 4.

Летецът, поетът и пустинята. // Литературнокритически статии : Избрано. – София, 1965, с. 383–409.

Мисли за съвременните пътувания : [Пътепис]. // Пламък, 1965, № 10, с. 113–122.

Николай Лилиев : [Очерк]. // Септември, 1965, № 5, с. 77–93.

По верен път : [Статия за изд. „Хр. Г. Данов“]. // Отечествен глас (Пловдив), № 6285, 24 ян. 1965, с. 4.

Поетична книга за Партията : [Рец. за: Ан. Стоянов. Малко е да те обичам]. // Пламък, 1965, № 12, с. 103.

Полезно за зрителя : [Интервю]. // Народна култура, № 12, 20 март 1965, с. 2.

Положителното и отрицателното начало в литературата : [Статия]. // Работническо дело, № 220, 8 авг. 1965, с. 3.

Поручик А. И. Куприн (1870–1938). // Родна реч, 1965, № 9, с. 35–40.

Поручик Анри Бейл – наречен още Стендал : Между догмата и дисциплината : [Статия]. // Родна реч, 1965, № 5, с. 29–35.

Празник на поезията : [Статия]. // Работническо дело, № 275, 2 окт. 1965, с. 2.

То има дял във всеки празник : [Изказване за читалищата]. // Читалище, 1965, № 1–2, с. 30.

Христо Смирненски : Вечният юноша в нашата поезия : [Статия]. // Родна реч, 1965, № 2, с. 15–20.

Чертите на нашия съвременник: [Рец. за: Ю. Вучков. Живот с голяма и с малка буква]. // Пламък, 1965, № 9, с. 99–100.

Празник на бъдещето : [Новогодишна статия]. // Народна култура, № 1, 1 ян. 1966, с. 1.

Априлското въстание : [Статия]. // Читалище, 1966, № 5, с. 12.

Боянският майстор в творчеството на Стоян Загорчинов : [Статия]. // Септември, 1966, № 12, с. 116–131.

Да се прекрати варварската агресия. // Литературен фронт, № 28, 7 юли 1966, с. 1.

Диалог за амбицията [Образът на съвременния учен в съветската литература]. // Пламък, 1966, № 3, с. 77–85.

За някои „странични“ въпроси : [Статия]. // Народна култура, № 8, 19 февр. 1966, с. 4.

„Из поетичния свят на Иван Вазов“ : [Рец. за кн. на Милена Цанева]. // Пламък, 1966, № 8, с. 99–100.

[Изказване за младата критика]. // Пулс, № 1, 11 ян. 1966, с. 5.

Литература с военна тематика : [Статия]. // Народна култура, № 12, 19 март 1966, с. 5.

Между заледеното езеро и цъфналата нива : [Рец.: Селинджър. Спасителят в ръжта]. // Септември, 1966, № 3, с. 148–164.

Моцарт и Салиери : [Статия]. // Родна реч, 1966, № 3, с. 22–33.

Нетърсена искреност : [Рец. за: Хр. Черняев. Лирика]. // Народна младеж, № 6, 8 ян. 1966.

Някои въпроси на съвременната българска поезия : [Статия]. // Пламък, 1966, № 3, с. 22–33.

            Също и в: Литературен фронт, № 45, 3 ноем. 1966, с. 6.

По Росенския каменен мост : [Анализ на разказа]. // Читалище, 1966, № 7, с. 26–27.

Поезия – изживяна, съзвучна с времето : [Интервю]. // Отечествен фронт, № 6861, 20 окт. 1966, с. 6.

Разговор след години : [Рец. за: Ал. Миланов. Разговор след години]. // Пламък, 1966, № 5, с. 123.

Разговорите на Гьоте с Екерман : [Отзив]. // Литературен фронт, № 29, 14 юли 1966, с. 2.

Съвременната ни белетристика и творческото начало в социалистическия труд : [Статия]. // Пламък, 1966, № 9, с. 55–72.

Творческият облик на учения : [Предговор]. // Хаджийски, Иван. Бит и душевност на нашия народ : Т. 1–2 / Под ред. на Нешо Давидов, Ефрем Каранфилов. – София, 1966, с. 5–15.

            Също и в:Хаджийски, Иван Съчинения : В 2 т. : Т. 2. – София, 1974, с. 5–17; Хаджийски, Иван. Моралната карта на България / Състав. Мария Хаджийска. – София, 2008, с. 650–666.

Трагедията на Стефан Цвайг : [Статия]. // Литературна мисъл, 1966, № 1, с. 38–54.

Труд и творчество : [Мисли на есеиста]. // Отечествен фронт, № 6815, 7 авг. 1966, с. 4.

В досег с живота, с големите идеи : [Статия]. // Литературен фронт, № 34, 17 авг. 1967, с. 2.

Гоце Делчев [Откъс]. // Пулс, № 19, 19 септ. 1967, с. 7.

За кого пише критикът : [Интервю]. // Народна култура, № 48, 26 февр. 1967, с. 4.

За образа на младия герой в съвременната белетристика : [Статия]. // Народна култура, № 47, 9 дек. 1967, с. 1, 4.

Захарий Стоянов между Георги Бенковски и Панайот Волов : [Статия]. // Литературен фронт, № 35, 24 апр. 1967, с. 1.

Изданията на „Български писател“, посветени на великата годишнина : [Статия]. // Народна култура, № 45, 11 ноем. 1967.

Издателство „Български писател“ през 1967 година : [Информация]. // Работническо дело,  № 15, 15 ян. 1967, с. 1.

Изказване за Микис Теодоракис.  // Народна култура, № 47, 25 ноем. 1967, с. 1.

Книга за младостта на народния поет : [Рец. за: М. Цанева. Иван Вазов в Пловдив]. // Септември, 1967, № 9, с. 244–247.

Колю Фичето : [Статия]. // Родна реч, 1967, № 8, с. 35–39.

Левски [Есе]. // Пулс, № 18, 5 септ. 1967, с. 2.

Никой не ще излъже литературата : [Изказване]. // Отечествен фронт, № 7028, 16 апр. 1967, с. 4.

Нови творчески възможности : [Изказване]. // Литературен фронт, № 37, 7 септ. 1967, с. 1.

Обаятелна личност : [Статия за Г. Кирков]. // Пламък, 1967, № 12, с. 77–84.

Принос в развитието на литературата [Интервю]. // Пламък, 1967, № 12, с. 50.

Раждане на подвига : [Рец. за: Добри и Елена Джурови. Мургаш]. // Български воин, 1967, № 1, с. 19.

Раждането на твореца : [Статия за К. Калчев]. // Пламък, 1967, № 3, с. 52–59.

Раковски : [Статия]. // Септември, 1967, № 10, с. 201–206.

Родната книга : [Статия]. // Народна култура, № 19, 18 май 1967, с. 3.

Щрихи към портрета на Кирил Цонев : [Спомени]. // Септември, 1967, № 4, с. 209–214.

В атмосферата на съвремието. // Пулс, № 13, 25 юни 1968, с. 2.

Велик писател и хуманист :[Слово за Тургенев]. // Литературен фронт, № 47, 14 ноем. 1968, с. 1.

[Изказване, Първи конгрес на СБП]. // Литературен фронт, № 23, 30 май 1968, с. 3.

Какво ще четем през 1968 г. // Читалище, 1968, № 1, с. 24.

Корените :[Изказване]. // Литературен фронт, № 10, 29 февр. 1968, с. 1.

Мащабността на твореца : [Статия]. // Литературен фронт, № 14, 28 март 1968, с. 1.

Пред телевизионния екран : [Изказване]. // Народна култура, № 97, 23 ноем. 1968, с. 2.

Предконгресни размисли : [Изказване]. // Народна култура, № 18, 4 май 1968.

Проблемът за патриотизма в съвременната българска белетристика : [Студия]. // Литературна мисъл, 1968, № 6, с. 3–26.

Пътят на мечтите : [Статия]. // Народна култура, № 52, 28 дек. 1968, с. 1.

С Ботевска искра : [Статия]. // Септември, 1968, № 6, с. 2.

С грижа за младите : [Изказване]. // Пулс, № 10, 14 май 1968, с. 6.

Съвременност и съвременен герой : [Статия]. // Литературен фронт, № 49, 28 ноем. 1968, с. 1.

Съдба и смисъл [Изказване]. // Пламък, 1968, № 9, с. 6.

[Телеграма до Цола Драгойчева]. // Литературен фронт, № 35, 22 авг. 1968.

Трибуна на младите творци : [Изказване за в. Пулс]. // Литературен фронт, № 44, 24 ян. 1968, с. 2.

Вярност към големите идеи на века : [Изказване]. // Литературен фронт, № 12, 20 март 1969, с. 2.

Душата на Родопа [Статия за Н. Хайтов]. // Пламък, 1969, № 1, с. 52–67.

Емилиян Станев – художник на природата : [Статия]. // Литературна мисъл, 1969, № 2, с. 93–113.

„Йовков и неговият свят“: [Рец.]. // Работнически дело, № 57, 26 февр. 1969, с. 3.

Някои бележки за бележките в нашето училище : [Статия]. // Литературен фронт, № 26, 26 юни 1969, с. 2.

Обичта към делото е обич към хората : [Изказване]. // Литературен фронт, № 9, 27 февр. 1969, с. 1.

Образът на младия герой в съвременната белетристика. // Младият герой в съвременната българска литература / Отг. ред. Стойко Божков, Иван Цветков. – София, 1969, с. 15–61.

Панорама на българската литература : [Рец.]. // Ново време, Год. XLV, 1969, № 10, с. 118–121.

Партийност и хуманизъм  (с бележки за съвременната българска поезия). // Партийност, народност, хуманизъм : Сб. лит. статии / Отг. ред. Ефрем Каранфилов, Здравко Петров. – София, 1969, с. 5–24.

Писател, критик, читатели. // Пулс, № 7, 1 апр. 1969, с. 4.

Поезията на Георги Джагаров : [Предговор]. // Джагаров, Георги. Стихотворения. – София, 1969, с. 5–23.

Преди зазоряване : [Предговор]. // Григоров, Крум. Сред народа : Избрани повести : Т. 1–2. – София, 1969, с. 5–22.

С вдъхновение в служба на великото дело : [Изказване]. // Литературен фронт, № 52, 25 дек. 1969, с. 4.

С вдъхновение от революцията : [Интервю за развитието на бълг. белетристика]. // Литературен фронт, № 37, 9 септ. 1969, с. 2–3.

С лице към големите проблеми на съвременността : [Предговор]. // Славински, Петър. Последният щурм : Роман. – София, 1969.

С чувство за съвременния живот : [Статия за Минко Николов]. // Литературен фронт, № 3, 16 ян. 1969, с. 2.

Слово, произнесено пред гроба на Стоян Загорчинов. // Литературен фронт, № 6, 6 февр. 1969, с. 3.

Солунските атентатори в спомените на Павел Шатев : [Предговор]. // Шатев, Павел. В Македония под робство : Солунското съзаклятие, 1903 г. : Подготовка и изпълнение : [Спомени]. – София, 1969, с. 5–23.

Стоян Загорчинов : [Слово]. // Литературен фронт, № 6, 20 март 1969, с. 2.

Тзавела, Христофор. Глаголици : Стихотворения / Прев. от англ. ез. Вл. Свинтила. : [Рец.]. // Славяни, 1969, № 8, с. 40.

Антология на българската поезия : [Изказване]. // Литературен фронт, № 9, 26 февр. 1970, с. 2.

Трима от „обикновените хора“ на Георги Караславов [Атанас Пинтов, Спас Илков и Костадин Пиронев]. // Пламък, 1969, № 13, с. 45–63.

Български критици на конгрес в Барцелона : [Интервю]. // Литературен фронт, № 22, 28 май  1970, с. 4.

В борба за време. // Народна култура, № 17, 25 апр. 1970, с. 8.

Виетнамски дневник. // Литературен фронт, № 1, 1 ян. 1970, с. 4.

Георги Константинов : [Статия]. // Септември, № 5, 1970, с. 238–240.

Изказване за предстояща книга [„Българи“]. // Народна култура, № 17, 17 окт. 1970, с. 2.

Изказване на Втората национална конференция на СБП. // Литературен фронт, № 43, 26 ноем. 1970, с. 3.

Йордан Йовков и неговите творби на военна тематика. // Народна армия, № 6845, 20 ноем. 1970, с. 2.

Критиката – отговорност и перспективи! : [Изказване]. // Литературен фронт, № 11, 12 март 1970, с. 2.

Олицетворение на голямата комунистическа правда : Из втората част на книгата „Българи“. // Вечерни новини, № 5823, 18 юли 1970.

Опростителството като форма на клеветата : [Есе]. // Вечерни новини, № 5928, 20 окт. 1970.

Отговори на анкета за антология на българската поезия. // Литературен фронт, № 9, 26 февр. 1970, с. 2.

По веригата на благодарността : [Статия]. // Вечерни новини, № 5950, 16 ноем. 1970.

Поглед към съвременната българска литература : [Рец.]. // Работнически дело, № 98, 8 апр. 1970, с. 4.

Престъплението в Колумбия. // Народна култура, № 19, 9 май 1970, с. 1.

Разговор, воден от Драган Ничев. // Пулс, № 5, 3 март 1970, с. 6.

Труд и творчество : [Статия]. // Литературен фронт, № 18, 30 апр. 1970, с. 1, 4.

В устрем към бъдещето  [Ролята на худож. литература]. // Литературен фронт, № 37, 9 септ. 1971.

За литературната критика. // Пламък, 1971, № 13, с. 55–61.

За сивия поток [в худож. литература]. // Народна култура, № 8, 20 февр. 1971, с. 1, 2.

Критиката – отговорно и сложно дело. // Народна младеж, № 67, 20 март 1971, с. 6.

Литературната критика след Априлския пленум. // Литературен фронт, № 13, 25 март 1971.

Между заледеното езеро и цъфналата нива : [Послеслов]. // Селинджър,  Джеръм Дейвид Спасителят в ръжта : Роман / Прев. от англ. Надя Сотирова. – София, 1971, с. 189–202.

Партийност и хуманизъм в съвременната ни литературна критика. // Изкуство, партия, народ : [Сб. статии]. – София, 1971, с. 204–222.

Рецензията и съвременната ни литературна критика. // Проблеми на съвременната българска рецензия. – София, 1971, с. 7–13.

С победа над „прокълнатия хълм“ : [Предговор]. // Касабов, Веселин П. На прокълнатия хълм : Разкази. – София, 1971, с. 5–8.

Трагедията на Стефан Цвайг : [Предговор]. // Цвайг, Стефан. Еразъм ; Магелан ; Фуше : [Биогр. романи]. – София, 1971, с. 7–32.

Възраждане на патриотичното чувство. // Съвременност. Художествена литература. Дългът на писателя : Сб. с материали от I конгр. на Съюза на бълг. писатели, 20–22 май 1968 / Ред. кол. Димитър Гундов и др. – София, 1972, с. 217–222.

За емоционалността и съвременната поезия. // Пулс, № 20, 26 септ. 1972, с. 9.

За жизнената правда и за „демитологизацията“. // Литературен фронт, № 26, 29 юни 1972.

Израстването на човека комунист и писател. // Образът на комуниста в съвременната българска литература. – София, 1972, с. 5–34.

            Също и в: Проблеми на съвременната българска проза : Сб. статии. – София, 1973, с. 96–146.

Литература, литературна критика и читатели. // Пламък, 1972, № 10, с. 52–60.

Литературата – същност на живота : [Интервю]. // Тракия, 1972, № 2, с. 3–7.

Литературната критика и съвременността. // Проблемите на живота – проблеми на литературата : Сб. с материали от II нац. конф. на Съюза на бълг. писатели (16, 19, 23 и 24 ноем. 1970). – София, 1972, с. 116–123.

С обич и грижа за социалистическата ни литература и нейните творци [За Т. Живков. Избрани съчинения в 8 тома]. // Септември, 1972, № 5, с. 104–110.

С проблемите и вълненията на живота. // Пулс, № 22, 24 окт. 1972, с. 1, 2.

Докато има България! // Работническо дело, № 6, 6 ян. 1973.

За човека Лилиев. // Септември, 1973, № 10, с. 92–111.

Как умират трима от „обикновените хора“ („Обикновени хора“ на Г. Караславов). // Септември 1923 и българската литература : [Сб. статии] / Подб., ред. Тончо Жечев, Иван Сарандев. – София, 1973, с. 391–418.

Книга за Владимир Димитров-Майстора : [Рец. за: Георги Стумски. Книга за Майстора]. // Пламък, 1973, № 5, с. 80–81.

„Кюстендилският дневник“ на Стоян Загорчинов. // Литературен фронт, № 20, 17 май 1973, с. 2.

Най-краткият път към колектива е саможертвата в творбата: [Предговор]. // Етически проблеми на науката. – София, 1973, с. 267268.

Стоян Загорчинов : [Спомени]. // Пламък, 1973, № 23, с. 46–57.

Съвременният човек – голямото вдъхновение за писателя : [Интервю]. // Поглед, № 53, 31 дек. 1973, с. 5.

Съвременност и обогатяване на някои от литературните жанрове. // Пламък, 1973, № 2, с. 3–9.

Вл. Огнев. „Зелено, червено, зелено...“ [Рец.]. // Отечествен фронт, № 9194, 28 май 1974.

Воюващ писател : Величко Нешков на 60 г. // Народна армия, № 7992, 2 окт. 1974.

Живото наследство : Някои традиции на класиката в съвременната българска литература. // Литературен процес и художествено творчество : Сб., посветен на 60-год. на акад. Пантелей Зарев. – София, 1974, с. 59–74.

За жизнената съдба на Захарий Стоянов. // Пулс, № 21, 8 окт. 1974, с. 6.

За корените на вятъра : [Рец. за: Сл. Хр. Караславов. Гост на себе си]. // Народна култура, № 27, 29 юни 1974.

Йордан Милев. „Хора и пустини“ [Рец.]. // Пулс, № 14, 2 юли 1974.

Лиляна Стефанова. „Вулканите на Мексико димят“. // Вдъхновени от народа 1944–1974: Сб. лит.-крит. статии / Ред. кол. Боян Ничев и др. – София, 1974, с. 413–427.

Летецът поет : [Предговор]. // Сент-Екзюпери, Антоан дьо. Южна поща ; Земя на хората : [Романи] / Прев. от фр. Константин Константинов. – София, 1974, с. 5–12.

Литературата в развитото социалистическо общество. // Литературен фронт, № 26, 27 юни 1974, с. 1, 6.

Мемоаристиката – традиция в нашата литература. // Читалище, 1976, № 4, с. 29–30.

Обичам лиричните белетристи и мъжествените поети. // Отечествен фронт, № 9154, 31 март 1974.

            Подпис: Георги Чаталбашев.

            Също и в: Чаталбашев, Георги. Изповедите. – София, 1976, с. 75 –78.

От мечтата към подвига [Есе]. // Хоризонт, 1974, № 1, с. 48–57.

Павел Матев на 50 години : [Творч. портрет]. // Хоризонт, 1974, № 4, с. 41–44.

Партийността е и преживяване [Интервю]. // Народна култура, № 17, 20 апр. 1974, с. 1, 7.

Празник на списание „Пламък“. // Литературен фронт, № 4, 24 ян. 1974, с. 2.

Продължение на традицията : [Статия]. // Пламък, 1974, № 1, с. 14–15.

 Споени с родната земя, силни като нея. // Народна армия, № 7806, 16 ян. 1974.

Съветската литература – първият приятел на българските писатели : [Интервю]. // Отечествен фронт, № 9309, 6 ноем. 1974.

Художествената критика и нейната роля в развитието на социалистическото изкуство. // Художествената култура и развитото социалистическо общество. – София, 1974, с.147–159.

Великият наш съвременник : 100 г. от рождението на Томас Ман. // Работническо дело, № 157, 6 юни 1975.

Героизъм във война, героизъм в мир [70 г. от рождението на М. Шолохов]. // Отечествен фронт, № 9448, 20 май 1975.

Героиката на живота – героика на литературата [Творчеството на Г. Караславов]. // Пулс, № 24, 18 ноем. 1975, с. 6, 12.

90 години от рождението на Николай Лилиев. // Народна култура, № 24, 14 юни 1975, с. 7.

Диалектика на свободата : [Рец. за: Л. Левчев. Свобода : Стихове]. // Народна младеж, № 48, 9 март 1975.

За емоционалността в съвременната поезия. // Пулс, № 4, 11 февр. 1975, с. 4.

За кого пише нашият критик : [Интервю]. // Пулс, № 6, 11 март 1975, с. 6.

За таланта и характера. // Проблеми на таланта : [Сб.] статии и интервюта. – София, 1975.

За хумора в „Записките“ на Захарий Стоянов. // Литературен фронт, № 46, 13 ноем. 1975, с. 2–3.

„Не мъка, а жизнена необходимост“ [Интервю]. // Труд, № 58, 22 март 1975.

Нова среща с романа „Блокада“. // Литературен фронт, № 4, 23 ян. 1975, с. 8.

Отечествената война и българската литература. // Литературен фронт, № 19, 8 май 1975, с. 1, 6.

            Също и в: Септември, 1975, № 5, с. 83–98.

Партийност и хуманизъм в съвременната ни литература. // Идейно-художествени особености на съвременния литературен процес : [Сб.]. – София, 1975, с. 48–56.

По-цялостни литературно-критически изследвания : [Рец. за: Георги Пенчев. Съвременност и минало]. // Работническо дело, № 220, 8 авг. 1975.

[Предговор]. // Ланджев, Стефан. Щурци под кумовата слама : Разкази. – София, 1975, с. 5–6.

С развълнувана любов към родината : Митко Яворски на 50 г. // Народна армия, № 8277, 14 ноем. 1975.

Сивият поток и литературната критика. // Литературен фронт, № 23, 5 юни 1975, с. 1, 4–5.

Сладкодумен разказвач и хуманист [За Андерсен]. // Земеделско знаме, № 65, 2 апр. 1975.

Специфика и проблематика на мемоарния жанр : С оглед на „Записките“ на Захарий Стоянов. // Септември, 1975, № 8, с. 138–162.

Със свой стил, свой облик и своя тематика. // Отечествен фронт, № 9384, 20 февр. 1975.

Творческото дело на Томас Ман. // Пламък, 1975, № 12, с. 167–173.

Творческото начало в социалистическия труд и съвременната ни белетристика. // Литература на изменящия се свят : Актуални проблеми на съвр. идейно-естет. борба : [Сб. бълг. и прев. статии] / Науч. ред. Васил Колевски, Ефрем Каранфилов. – София, 1975, с. 395–428.

Ханс Кристиян Андерсен. // Септември, 1975, № 12, с. 150–168.

Авторът на „Записките“. // Септември, 1976, № 1, с. 263–280.

Андрей Гуляшки. „Последно приключение на Авакум Захов“ : [Рец.]. // Пулс, № 13, 22 юни 1976, с. 7, 10.

Героите в „Записките“ на Захари Стоянов. // Септември, 1976, № 4, с. 139–168.

Докосвания до България : [Рец. за: Ив. Динков. Докосвания до България].// Рецензии 1973–1974 : [Сб.]. – София, 1976, с. 192–197.

Дълг и чест [на съвременния бълг. писател]. // Литературен фронт, № 47, 18 ноем. 1976, с. 1, 6.

Езикът и стилът  на „Записките“ от Захарий Стоянов. // Родна реч, 1976, № 4, с. 42–47.

Есеистът в „Записките“. // Литературен фронт, № 18, 29 апр. 1976, с. 2.

За творческата индивидуалност на поета. // Поезия'76 : [Алманах] / Състав. и ред. Ангел Тодоров и др. – София, 1976.

„Записките“, „Строителите“ и „Бит и душевност на нашия народ“. // Пламък, 1976, № 4, с. 75–81.

[Изказване на Третата национална конференция на СБП 28–29 ноем. 1974 г. ]. // Съвременната тема и литературният процес. – София, 1976, с. 96–104.

[Интервю]. // С повея на април : Сб. интервюта [с бълг. писатели]. – София, 1976 , с. 185–194.

Националният характер и съвременните проблеми на българската литература : [Интервю]. // Работническо дело, № 132, 18 май 1976.

Нова среща с Йосиф Хербст : [Рец. за: Ф. Панайотов. Публицистика 25 : Лит. сценарий за Й. Хербст, публ. в сп. Септември, 1976, № 3–4]. // Литературен фронт, № 47, 18 ноем. 1976, с. 1, 6.

Някои проблеми на художествената ни критика в развитото социалистическо общество : [Изказване на Третия конгр. на бълг. култура]. // Литературен фронт, № 21, 26 май 1976, с. 5.

Образът на комуниста в живота и в литературата. // Литературен фронт, № 23, 3 юни 1976, с. 8.

Основна цел на нашата литература – да се насели с живи човешки характери. // Труд, № 8, 10 ян. 1976.

Пламенни и страстни творби на дружбата. // Народна младеж, № 263, 8 дек. 1976

По дирите на безследно изчезналите… : [Рец. за: Николай Христозов. По дирята на безследно изчезналите]. // Рецензии 1973–1974 : [Сб.]. – София, 1976, с. 187–191.

С проблемите на нашия съвременник : [Рец. за: Владимир Зарев. Денят на нетърпението]. // Работническо дело, № 46, 15 дек. 1976.

Субективното и обективното – в „Записките“ на Захарий Стоянов. // Народна култура, № 17, 24 апр. 1976, с. 1, 7.

Стендал и „Червено и черно“ : [Предговор]. // Стендал. Червено и черно. Хроника на ХIХ век : Роман. – София, 1976, с. 7–16.

Съвременност и съвременен литературен герой. // Поглед, № 42, 18 окт.1976, с. 3.

Съкровено и мащабно [Рец. за: Младен Исаев. Незабравимото : Мемоари]. // Работническо дело, № 150, 29 май 1976.

Художествената литература и образът на съвременника. // Литературен фронт, № 30, 22 юли 1976, с. 1, 5.

В устрем към бъдещето. // Литературен фронт, № 19, 12 май 1977, с. 1, 5.

Детският вик към свободата [в мемоарите на Цола Драгойчева]. // Смяна, 1977, № 3, с. 7–11.

Художникът Захарий Стоянов [в „Записките“]. // Литературна мисъл, 1976, № 1, с. 13–30.

За времето след Освобождението. // Освобождението 1878 и развитието на българската литература. – София, 1977, с. 82–92.

За срещата ми с руската и съветска литература. // Ехото на Октомври. – София, 1977, с. 293–295.

„Изповедите“ и техният смисъл [Рец. за: Георги Чаталбашев. Изповедите]. // Народна култура, № 5, 28 ян. 1977, с. 7.

Историята на един съвременен роман [Рец. за: Васил Попов. Низината : Роман]. // Труд, № 118, 21 май 1977.

Как написах книгата „Българи“. // Септември, 1977, № 5, с. 213–220.

1. Как се утвърждават вкусовете; 2. Въздействие и вкус. // Труд, № 68, 69, 22, 24 март 1977.

Корените на българския духр. Кюстендил в книгата „Българи“]. // Работническо дело, № 206, 25 юли 1977.

Мечтатели в разказите на Елин Пелин. // Елин Пелин в българската критика. – София, 1977, с. 269–280.

Нежна и сурова : [Рец. за: Павел Матев. Внезапна пауза]. // Пулс, № 2, 18 ян. 1977, с. 4.

Още за езиковия шаблон в литературата. // Септември, 1977, № 3, с. 224–240.

П. К. Яворов. // Българската критика за П. К. Яворов. – София, 1977, с. 472–473.

Поет на родния край : [Рец. за: Георги Струмски. Детелини : Стихотворения за деца]. // Пламък, 1977, № 12, с. 167–168.

Поетичният свят на Елин Пелин. // Народна култура, № 31, 29 юли 1977, с. 1, 7.

Спомените за детството и юношеството : [Есета]. // Литературен фронт, № 31, 4 авг. 1977, с. 5.

Хуманизмът в смеха на българина. // Литературен фронт, № 46, 17 ноем. 1977, с. 2–3.

Антон Страшимиров като обвинител : [Рец. за: Симеон Правчанов. Евангелие на ненавистта : По страниците на романа „Хоро“; Неуморимият обвинител; Обвинители и обвиняеми]. // Пулс, № 22, 24 окт. 1978, с. 7.

Българинът и Освобождението. // Септември, 1978, № 8, с. 5–18.

В творческата лаборатория на публициста : [Интервю]. // Български журналист, 1978, № 3, с. 27–28.

Връстник на столетието [Михаил Арнаудов]. // Литературен фронт, № 8, 23 февр. 1978, с. 7.

Животът и изкуството : [Предговор]. // Ман, Томас. Тонио Крьогер : [Новели]. – София,  1978, с. 7–11.

За гърма на критиката и за неговото ехо. // Литературен фронт, № 4, 26 ян. 1978, с. 3.

За „Съдбата на човека“ : [Послеслов]. // Шолохов, Михаил. Съдбата на човека ; Донски разкази : [Разкази] / Прев. от рус. Ася Спирова и др. – София, 1978, с. 231–255.

Залък за утре : [Предговор]. // Яръмов, Димитър. Залък за утре : [Есета за душевността на българина]. – София, 1978, с. 5–8.

[Изказване]. // Към мащабно претворяване на съвременността : Материали от III конгр. на СБП. 19–21 окт. 1976 г. / Ред. кол. Божидар Божилов, Герчо Атанасов. – София, 1978, с. 228–234.

[Интервю]. // Манолова, Наташа, Вера Стефанова. Съкровеното : 34 въпроса към известни дейци на литературата, изкуството, науката. – София, 1978, с. 155–160.

Книга за Петко Д. Петков : [Предговор]. // Генов, Паун. Петко Д. Петков : Живот между два изстрела. – София, 1978., с. 5–10.

Към Пирин планина [Рец. за: Евтим Евтимов. Орлови кръгове].// Народна младеж, № 3, 5 ян. 1978.

Мащабите на делото : 100 г. от рождението на Михаил Арнаудов. // Народна култура, № 40, 6 окт. 1978, с. 7.

Мощта на словото [на Толстой]. // Литературен фронт, № 35, 31 авг. 1978, с. 1, 7.

Le rire du Bulgare. // Obzor, 1978, № 43, pp. 28–32.

С морална страст и искреност : [Интервю]. // Пулс, № 21, 10 окт. 1978, с. 4.

Силата на писателското слово : V конгрес на МАЛК. // Литературен фронт, № 19, 11 май 1978, с. 7.

Срещите ми с руската и съветската литература. // Дружба, 1978, № 4, с. 139–143.

Съвременна тема и художествено майсторство. // Работническо дело, № 338, 8 дек. 1978.

Томас Ман. // Народна култура, № 21, 22, 26, 27 май 1978.

Homo literarum : [Портрет на Здравко Петров]. // Септември, 1978, № 6, с. 232–241.

Читателят обогатява хубавата книга : [Интервю]. // Труд, № 130, 1 юли 1978.

Човекът в своето време [Антон Страшимиров]. // Литературна мисъл, 1978, № 9, с. 49–68.

Ярка творческа индивидуалност [За М. Николов]. // Литературен фронт, № 14, 6 апр. 1978, с. 3.

Антон Страшимиров и душевността на българина. // Септември, 1979, № 2, с. 151–163.

Владимир Голев. „Спомени за старата къща“ : [Рец.]. // Пламък, 1979, № 9, с. 42–66; № 10, с. 70–112.

Герои в шинели [в съвременната българска литература]. // Патриот, 1979, № 12, с. 33.

Диалектика верности. // Обзор, 1979, № 47, с. 16–18.

Задачи на литературната критика. // Литературна мисъл, 1979, № 3, с. 3–7.

Калин Донков. „Ранни мемоари“: [Рец.]. // Литературен фронт, № 23, 7 юни 1979, с. 2.

Книга за България : [Рец. за: Венко Марковски. Предания заветни]. // Народна армия, № 9302, 14 юни 1979.

Към философията на културната ни история [По случай 50-год. на Тончо Жечев]. // Септември, 1979, № 7, с. 234–243.

Кървавото „Хоро“ на Антон Страшимиров. // Литературен фронт, № 38, 20 септ. 1979, с. 2–3.

Литературният кръжок „Димчо Дебелянов“ и в. „Ученическа мисъл“. // Ярък народен светилник : 100 г. Кюстендилска гимназия : [Сб.]. – София, 1979, с. 54–55.

Мащабно и многостранно творческо дело. // Литературен фронт, № 3, 18 ян. 1979, с. 1, 2.

Народопсихологът в пътеписа [А. Страшимиров]. // Български журналист, 1979, № 12, с. 29–31.

Обредните песни на Евтим Евтимов : [Рец. за: Евтим Евтимов. Обредни песни]. // Народна младеж, № 94, 11 май 1979.

С огъня на съвременността : [Творч. портрет на Любомир Левчев]. // Работническо дело, № 61, 2 март 1979.

Творческото начало в социалистическия труд и съвременната ни литература. // Литературен фронт, № 9, 1 март 1979, с. 1, 2.

Шаблонът изсушава езика : [Интервю]. // Отечествен фронт, № 10642, 17 авг. 1979.

Героите на Георги Караславов. // Литературен фронт, № 6, 7 февр. 1980, с. 2.

Големият спомен : [Рец. за: Димитър Методиев. И мирис сладък : Лирика]. // Литературен фронт, № 6, 18 дек. 1980, с. 3.

Докато има България. // Земеделско знаме, № 130, 1 юни 1980.

Емоционалност или интелектуализъм в съвременната поезия. // Пламък, 1980, № 10, с. 55–68.

Жизнената и творческата съдба на Захарий Стоянов : [Предговор]. // Стоянов, Захарий. Васил Левски : Дяконът : Черти из живота му ; Четите в България на Филип Тотя, Хаджи Димитра и Стефан Караджата 1867–1868 ; Христо Ботйов : Опит за биогр. – София, 1980, с.5–13.

За библиотека „Световна класика за деца и юноши“ и за спомените на Александър Балабанов. // Литературен фронт, № 17, 24 апр. 1980, с. 4.

За пътя и за целта : [Есе]. // Литературен фронт, № 32, 7 авг. 1980, с. 7.

За случая Йордан Йовков. // Патриот,1980, № 11, с. 36–37.

За степенуване оценките на литературните явления. // Литературен фронт, № 13, 27 март 1980, с. 1–2.

За хуманизма в литературата : [Мисли и афоризми]. // Септември, 1980, № 7, с. 151–165.

Израстването на човека комунист и писател. // Диалог между братски литератури. – София, 1980, с. 317–344.

Историята, културата и душевността на нашия народ. // Съдбата на България през погледа на учения : [Интервюта]. – София, 1980, с. 9–18

Като каруците на Сали Яшар. // Отечествен фронт, № 10971, 21 ноем. 1980.

Комплексно изследване на художественото творчество : [Рец. за: Ал. Лилов. Към природата на художественото творчество]. // Литературна мисъл, 1980, № 5, с. 45–51.

Литературата е народна дело : [Интервю]. // Труд, № 186, 19 септ. 1980.

Литературата и борбата за мир. // АБВ, № 39, 23 септ. 1980, с. 1–2.

Лястовичката на надеждата е бяла [100 г. от рождението на Й. Йовков]. // Земеделско знаме, № 275, 21 ноем. 1980.

Нощите на Евтим Евтимов : [Рец. за: Евтим Евтимов. Нощи : Любовна лирика]. // Народна култура, № 43, 5 дек. 1980, с. 7.

Обща култура или информация. // Пламък, 1980, № 2, с. 96–106.

Поглед към съвременността : [Рец. за: Хр. Стефанов]. // Литературен фронт, № 47, 20 ноем. 1980, с. 2.

Светла обич към хората [100 г. от рождението на Й. Йовков]. // Работническо дело, № 326, 21 ноем. 1980.

Творческото начало в социалистическия труд и съвременната ни литература. // Диалог между братски литератури. – София, 1980, с. 23–28.

Хуманизмът на Йордан Йовков : По случай 100 г. от рождението му. // Дружба, 1980, № 6, с. 59–75

Човекът Вапцаров : [Рец. за: Стефан Коларов. Живот по-хубав от песен. Никола Вапцаров : Биогр.]. // Пулс, № 11, 11 март 1980, с. 4.

[Анкета по проблемите на преводната литература през изтеклата година]. // Панорама, 1982, № 3, с. 31–36.

„В кладенеца“ на спомените : [Рец. за: Кирил Войнов. Баберки]. // Пламък, 1981, № 4, с. 185–187.

В служба на социалистическата си родина. // Литературен фронт, № 16, 16 апр. 1981, с. 1, 8.

За читателите и писателите. // Литературен фронт, № 45, 5 ноем. 1981, с. 1, 3.

Зрелостта на първата книга : [Рец. за: Валентин Караманчев. Мървашки песнивец : Разкази]. // Пламък, 1981, № 11, с. 186–188.

Изминат път и нови задачи. // Литературен фронт, № 48, 26 ноем. 1981, с. 2.

Литературен сборник за Пирин : [Рец. за: Пирин : Лит. сб. / Състав. и ред. Коста Попалексов]. // Литературен фронт, № 50, 10 дек. 1981, с. 3.

Минало и съвременност [в литературата ни]. // Литературен фронт, № 2, 8 ян. 1981, с. 1, 4.

            Също и в: Септември, 1981, № 4, с. 173–186.

Патриотизъм, литература, съвременност. // Армия, литература, съвременност. – София, 1981, с. 7–22.

По приятелите и по любимите книги се познава човекът : [Интервю]. // Труд, № 218, 18 септ. 1981.

Романтиката на социалистическия труд. // Работническо дело, № 289, 16 окт. 1981.

Творчески труд – социалистически хуманизъм. // Литературен фронт, № 10, 5 март 1981, с. 1, 2.

Априлското партийно ръководство на литературния процес [По повод сб. Тодор Живков за литературата].  // Ново време, 1982, № 10, с. 10–20.

Бележки на литературни теми. // Септември, 1982, № 2, с. 173–193.

Българки : [Предговор]. // Българки : [Биогр. очерци] / Състав. Нина Андонова. – София, 1982, с. 5–8.

Дълг и чест : [Предговор]. // Коцев, Костадин. Заредена тишина : Разкази. –  София, 1982, с. 7–9.

Значително творческо дело [Георги Струмски]. // Литературен фронт, № 50, 16 дек. 1982, с. 3.

Изпълнен дълг : [Рец. за: Стефан Коларов. Дълг и литература : Проблеми на съвр. поезия]. // Литературен фронт, № 42, 21 окт. 1982, с. 2.

Искам да горя докрай“ : [Предговор]. // Мирчевска, Маруся. Изкупление за любов : Стихотворения. – София, 1982, с. 5–6.

Ново издание на „Литературни портрети“ от Максим Горки : [Рец.]. // Литературен фронт, № 35, 2 септ. 1982, с. 7.

Празникът на Кирил и Методий. // Учителско дело, № 20, 19 май 1982, с. 1, 4.

Приписките на публициста [Рец. за: Веселин Йосифов. От сряда до сряда: Приписки на съвременни публицисти]. // Литературен фронт, № 46, 18 ноем. 1982, с. 6.

С шопите към Цариград : [Предговор]. // Страшимиров, Антон. Вихър : Роман. – София, 1982, с. 5–12.

Скитник броди по света [Рец. за: Андрей Гуляшки. Скитник броди по света : Роман]. // Литературен фронт, № 44, 4 ноем. 1982, с. 2.

Слово за човека и твореца. // Литературен фронт, № 40, 7 ноем.  1982.

Христо Ботев. // Българската критика за Христо Ботев. – София, 1982, с. 665–668.

Как умират трима от „Обикновени хора“. // Септемврийското въстание в българската литература : бил. сб.]. – София, 1983, с. 390–413.

„Коренът като крило ще свети...“. // Литературен фронт, № 44, 3 ноем. 1983, с. 3.

Крилете на орела и корените на чинара : [Рец. за: Йордан Милев. Неизвестни брегове : Стихове]. // Пулс, № 4, 25 ян. 1983, с. 5.

Летописец на народните въжделения [Димитър Талев]. // Литературен фронт, № 52, 29 дек. 1983, с. 3.

Литература и критика – становища и размисли : [Лит. анкета с Е. Каранфилов, Н. Хайтов, В. Колевски, Ив. Спасов, Вл. Каракашев, Д. Танев и Д. Яръмов]. // Септември, 1983, № 8, с. 9–56.

Литературна анкета. // Съвременник, 1983, № 3, с. 414–433.

От замисъла до реализацията : [Анкета, подготвена от Борис Данков]. // Български журналист, 1983, № 5, с. 25–28.

От чистата народна обич! : За литературата на военна тематика. // Литературен фронт, № 38, 22 септ. 1983, с. 6.

Откъс от литературна анкета. // Пламък, 1983, № 8, с. 145–151.

[Предговор]. // Мирски, Ив. Белези по сърцето : [Спомени]. – София, 1983, 5 - 8.

Решенията на ХII конгрес на партията и задачите на литературознанието. // Литературна мисъл, 1983, № 6, с. 3–12.

Слово за социалистическия реализъм. // Литературен фронт, № 47, 24 ноем. 1983, с. 2.

Скептичният ентусиаст [Кръстьо Куюмджиев на 50 г.; съдържа и поздрав. телеграма от СБП]. // Литературен фронт, № 46, 17 ноем. 1983, с. 3.

Творческото начало в социалистическия труд и съвременната ни литература : [Предговор]. //Биография от много имена : Сб. с очерци за първенци в труда от Девня. – София, 1983, с. 7–15.

„Този пламък е същината на твореца“ [Интервю]. // Септември, 1983, № 7, с. 39–46.

Хайдушките копнения на поета. // Народна култура, № 4, 28 ян. 1983, с. 1, 7.

Георги Караславов : По случай 80 г. от рождението му. // Сп. БАН, 1984, № 2, с. 76–82.

Значително творческо дело [Камен Калчев на 70 г.]. // Работническо дело, № 213, 31 юли 1984.

Иван Цветков. „Поглед към две литератури“ : [Рец.]. // Литературен фронт, № 26, 28 юни 1984, с. 2.

Изминат път и нови задачи : [Предговор]. // Проблеми на теорията и историята на литературата : Сб. [статии] в чест на 70-год. на акад. Пантелей Зарев / Ред. кол. Георги Димов и др. – София, 1984, с. 5–12.

Израстването на човека. // Литературен фронт, № 36, 6 септ. 1984, с. 1–2.

Най-хубаво е трудното писане. // АБВ, № 6, 7 февр. 1984, с. 8.

От спомена към разказа : [Рец. за: Димо Райков. Стълба от камък : Разкази]. // Литературен фронт, № 19, 10 май 1984, с. 2.

По стъпалата към Златното руно [Андрей Гуляшки на 70 г.]. // Литературен фронт, № 22, 31 май 1984.

[Предговор]. // Дапчев, Вълкан. Неспокойни делници : Записки на политработника [във Военновъздушните сили и Бълг. гражданска авиация]. – София, 1984.

С патоса на политическата проблематика : Величко Нешков на 70 г. // Мизия, 2, 1984, с. 195–197.

Съвременната тема – голямата цел. // Работническо дело, № 75, 15 март 1984.

Съдбата на народа – съдба на литературата : [Рец. за: Пантелей Зарев. Българската народопсихология и художествена литература] // Работническо дело, № 110, 19 апр. 1984.

Творецът е изпълнен с бъдеще... : [Интервю]. // Септември, 1984, № 2, с. 77–85.

Академик Георги Цанев на 90 г. // Работническо дело, № 264, 21 септ. 1985.

Български корени : [Интервю]. // Земеделско знаме, № 284, 27 ноем. 1985.

Духовно родство с хората и героите : [Интервю]. // Пулс, № 50, 10 дек. 1985, с. 5.

Дългът е нравственост. // Литературен фронт, № 47, 21 ноем. 1985, с. 1, 6.

Изповедите на Яне Сандански : [Рец. за: Костадин Кюлюмов. Душманин на империята]. // Работническо дело, № 187, 6 юли 1985.

„Има хора песни и хора афиши!“ : [Интервю]. // Антени, № 18, 1 май 1985, с. 1, 3.

Как умират героите на Талев. // Септември, 1985, № 5, 190–216.

„Книга за сезоните и за хората“: [Образи в едноименната книга на Кирил Апостолов]. // Пламък, 1985, № 12, с. 141–143.

„Майсторлъкът е в това, да не изглежда майсторена“: [Интервю]. // Младеж, 1985, № 8–9, с. 29–33.

Предговор. // Драганов, Минчо. Република от идеали : [Докум. очерк за Дупнишкия партизански отряд „Коста Петров“]. – София, 1985, с. 5–9.

Предците в нас : [Интервю]. // Учителско дело, № 43, 23 окт. 1985, с. 1, 10.

Слово за социалистическия реализъм. // Актуални проблеми на социалистическия реализъм. – София, 1985, с. 14–18.

Те са наши съвременници [починалите видни български писатели]. // Литературен фронт, № 4, 24 ян. 1985, с. 2.

Той не познаваше умората [По повод смъртта на Стоян Л. Костов]. // Литературен фронт, № 21, 23 май 1985, с. 7.

Трябва да се вярва [Любомир Левчев на 50 г.]. // Литературен фронт, № 18, 2 май 1985, с. 1, 3.

Човекът и неговите нравствени качества : [Предговор.]. // Дрангов, Борис. Избрани произведения /Състав. Кузман Шишков ; Предг. Ефрем Каранфилов. – София, 1985, с. 5–8.

Човешката съвест взема думата. // Работническо дело, № 145, 25 май 1985.

Активен критик, литературовед и народопсихолог [Акад. Пантелей Зарев на 75 г.]. // Септември, 1986, № 11, с. 178–186.

Андрей Гуляшки – Смъртта на Исай Дамов и Емилян Киров. // Родна реч, 1986, № 8, с. 49–51; № 9, с. 46–50.

Антон Страшимиров от „Вихър“ през „Роби“ до „Хоро“. // Струма, 1, 1986, 158–164.

Априлският пленум и литературата. // Септември, 1986, № 4, с. 169–180.

Богомил Райнов и неговите „Пътища за никъде“. // Родна реч, 1986, № 7, с. 40–44.

Ботев е там, където има борба : в кръвта ни е от люлката до гроба : [Разговор с Л. Левчев, Е. Каранфилов и М. Шопкин]. // Поглед, № 1, 6 ян. 1986, с. 8–9.

Българинът и срещата му със смъртта [в литературата и фолклора]. // Социологически проблеми, 1986, № 2, с. 73–94.

Достойнствата на късите мисли : [Рец. за: Ярослав Г. Радев. Мисли : [Сентенции, афоризми]. – 3. доп. изд.]. // Литературен фронт, № 51, 18 дек. 1986, с. 3.

Едно пътуване до Куба [По повод 60-год. на Митко Яворски]. // Народна армия, № 11420, 29 септ. 1986.

За живота : [Есе]. // Пламък, 1986, № 7, с. 133–141.

Заради свободата: [Рец. за: Желязко Колев. Политзатворници : Спомени]. // Работническо дело, № 154, 3 юни 1986.

[Интервю за ролята на док. паметници]. // Помощни исторически дисциплини, 4, 1986, с. 293–297.

Многообразието на съвременника : [Рец. за: А. Гуляшки. Чудакът : Роман]. // Работническо дело, № 165, 14 юни 1986.

Поезията на критика : [Рец. за: Николай Петев. Поезия и позиция]. // Литературен фронт, № 13, 27 март 1986, с. 2.

Поетът за поезията : [Рец. за: Любомир Левчев. Поетическото изкуство : Сб. лекции и слова]. // Работническо дело, № 192, 11 юли 1986.

Революционното слово [90 г. от рождението на Сергей Румянцев]. // Земеделско знаме, № 203, 2 септ. 1986.

Смъртта и човешките характери в литературата. // Съвременник, 1986, № 4, с. 432–450.

Същественото в образа на съвременника. // Народна армия, № 11272, 1 апр. 1986.

Балада за страшната сватба : [Рец. за : Евтим Евтимов. Сватбата на Антон : Докум. роман]. // Работническо дело, № 245, 2 септ. 1987.

Българските балади на Венко Марковски : [Рец.]. // Народна армия, № 11655, 4 юли 1987.

В света на Йордан Йовков : [Рец. за : Иван Сарандев. Йордан Йовков : Жизнен и творчески път 1880–1937]. // Земеделско знаме, № 79, 3 апр. 1987.

Вечерни стихове [поезията на Вл. Голев]. // Литературен фронт, № 50, 17 дек. 1987, с. 5.

Документ и лична съдба : [Рец. за: Валентин Караманчев. Черешова задушница]. // Литературен фронт, № 10, 5 март 1987, с. 2.

Духовност :[Интервю]// Работническо дело, № 144, 24 май 1987.

Ефрем Каранфилов за „Хайдушки копнения“ : [Предговор]. // Яворов, Пейо К. Хайдушки копнения : Спомени от Македония 1902–1903. – София, 1987, с. 5–15.

Жив в паметта на поколенията [Крум Григоров]. // Литературен фронт, № 25, 18 юни 1987, с. 7.

За поетесите : [Рец. за : Иван Спасов. И слънцето върни : Бълг. поетеси]. // Пулс, № 40, 6 окт. 1987.

За спомените и споменната литература. // Пламък, 1987, № 4, с. 71–84.

Мирните времена : [Рец. за: Камен Калчев. Мирни времена : Трилогия]. // Литературен фронт, № 24, 11 юни 1987, с. 2.

Младостта на спомените : [Миниатюри]. // Септември, 1987, № 4, с. 195–204.

Николай Петев. // Родна реч, 1987, № 8, с. 32–35.

Няма вечни двигатели, има вечни спирачки! // Български журналист, 1987, № 8, с. 11–16.

Партийност и хуманизъм в литературата. // Литературна мисъл, 1987, № 7, с. 5–10.

Раждането на героизма : [Предговор]. // Коцев, Костадин. Ехо от глухите камъни : [Повест]. – София, 1987, с. 5–7.

Слав Хр. Караславов. „Без корона сред хората“: [Рец.]. // Литературен фронт, № 42, 15 окт. 1987, с. 3.

„Същността на творчеството ми е свързана с корените на българския дух...“ : [Интервю]. // Хоризонт, 14, 1987, с. 35–39.

Четенето е изкуство : [Интервю]. // Учителско дело, № 3, 21 ян. 1987, с. 8.

Велик наш съвременник [За Максим Горки]. // Работническо дело, № 76, 16 март 1988.

За пътя и за целта [Разсъждения за творч. процес]. // Литературен фронт, № 47, 17 ноем.  1988, с. 1, 3.

И в областта на словото [За преустройството в областта на културата]. // Народна култура, № 25, 27; 17, 24 юни 1988.

Лермонтов в „Пантеон“ на Теодор Траянов. // Литературен фронт, № 47, 17 ноем.  1988, с. 1, 3.

            Също и в: Славянска филология, 20, 1988, с. 92–97.

Мисли за нашата родина : [Миниатюри]. // Септември, 1988, № 7, с. 106–122.

Мисли за портрета [като литературен жанр] и как написах книгата „Българи“. // Съвременна журналистика, 1988, № 1, с. 130–141.

Нелицеприятната критика : [Рец. за: Иван Балабанов. Яркост и баналност : Крит. очерци]. // Пламък, 1988, № 11, с. 161–164.

Някои от традициите на класиката в съвременната българска литература. // Втори международен конгрес по българистика, София, 23 май – 4 юни 1986. Доклади: Т. 12. – София, 1988, с. 355–362.

Певец на борбата  [Венко Марковски]. // Литературен фронт, № 3, 14 ян. 1988, с. 7.

Петър Папакочев – един талантлив творец. // Българско фото, 1988, № 9, с. 13–14.

Портретът като литературен жанр. // Литературна мисъл, 1988, № 9, с. 3–18.

Светът на дивото : [Рец. за: Кирил Апостолов. Гибелта на глутницата : Разкази и новели]. // Литературен фронт, № 44, 27 окт. 1988, с. 2.

Символ на родината [За Христо Ботев]. // Литературен фронт, № 2, 7 ян. 1988, с. 1, 5.

Умението да събеседваш : [Рец. за: К. Кеворкян. Събеседник по желание : Кн. 3.]. // Пулс, № 16, 19 апр. 1988, с. 5.

В дирене изворите на хуманизма : [Предговор]: // Калчев, Камен. При извора на живота ; Двама в новия град : Романи. – София, 1989, с. 5–8.

Видения от младостта : [Рец. за: Луко Захариев. Български видения : Очерци и есета]. // Пламък, 1989, № 11, с. 166–168.

Възрожденци : [Рец. за едноименната кн. на Здравко Петров]. // Пламък, 1989, № 4, с. 152–156.

Голям творчески дух : Делото на Николай Райнов. // Народна култура, № 10, 11; 3, 10 март 1989.

Животът без литература! Това е животът без човек! : [Интервю]. // Отечествен фронт, № 13159, 26 апр. 1989.

„Да бъдат верни на своята човешка съвест...“. // Родна реч, 1989, № 10, с. 2–6.

За кого пише критикът? // Работническо дело, № 51, 20 февр. 1989.

За спомените и споменната литература. // Факт и въображение. – София, 1989, с. 134–157.

Крачка напред : [Рец. за: Димо Райков. Мигът на невестулката : Разкази]. // Народна младеж, № 138, 12 юли 1989.

Крум Григоров :[Предговор]. //Григоров, Крум. Моето детство ; Гимназист : Повести. – София, 1989, с. 5–12.

Литературата – израз на националното самосъзнание и патриотизма. // Идеал, творец, общество. – София, 1989, с. 35–58.

Нова книга за делото на проф. Иван Шишманов : [Рец. за: Георги Димов. Иван Шишманов – строител на българската национална наука и култура]. // Език и литература, 1989, № 1, с. 109–111.

Пътеписите на един критик : [Рец. за: Ал. Спиридонов. Екзотични спомени : Худож. публицистика]. // Литературен фронт, № 46, 16 ноем. 1989, с. 8.

Ради жизни [Темата за смъртта в литературата]. // Обзор, 1989, № 84, с. 68–69.

Сладкодумен разказвач : 80 г. от рождението на Крум Григоров. // Работническо дело, № 178, 27 юни 1989.

Владимир Зарев. Лето 1859. Роман : [Рец.]. // Септември, 1990, № 1, с. 241–250.

Войната и човешките страдания : [Предговор]. // Траянов, Николай. Войната не умира от старост : Разкази и новели. – София, 1990, с. 7–10.

Споменна книга на критика : [Рец. за: Здравко Недков. Последният свидетел : Разкази]. // Септември, 1989, № 4, с. 250–252.

Демокрация, гласност и зачитане на човешката личност [Интервю]. // Съвременен показател, 1990, № 2, с. 30–31.

Лирика, която воюва [Творчеството на Петър Алипиев]. // Литературен фронт, № 25, 21 юни 1990, с. 2.

Мечтателите на своето време са реалистите на бъдещето. // Отечествен фронт, № 13389, 15 март 1990.

Винаги в борба срещу лукаво настъпващата пошлост и еснафщина : 100 г. „Записки по българските въстания“ – една от най-големите български книги. // Вечерни новини, № 204, 20 окт. 1992.

Денят на светите братя. // Дума, № 122, 22 май 1992.

Думи за демократизма на нашия народ : [Есе]. // Всяка неделя, 1992, № 29, с. 3–5.

За „Камо грядеши“ на Сенкевич : [Предговор]. // Сенкевич, Хенрик. Камо грядеши : Ист. роман от епохата на Нерон. – София, 1992, с. 5–11.

Македония живее в духовната ни същност. // Литературен магазин, № 2, 21–27 юли 1992, с. 1, 3.

            Също и в: Родина, 1996, № 1, с. 37–40.

Мои думи за Македония. // Българи, 1992, № 2, с. 51–52.

Наш съвременник [По повод 140 г. от рождението на Ив. Вазов]. // Литературен форум, № 25, 24–30 юни 1992, с. 1.

Отново за Каралийчев (Каменарят Секул и самодивата Струна). // Пламък, 1992, № 7–8, с. 59–61.

По пътищата на старостта : Есе. // Съвременник, 1993, № 2, с. 353–358.

Превъплъщение на догмите : [Фрагменти]. // Всяка неделя, 1993, № 32, с. 18–19.

Думи за професор [Димитър] Михалчев. // Проблеми на културата, 1994, № 2–3, с. 165–170.

Заповед, дълг и морал.За самостоятелния живот на името.Мисли за човека : [Есета]. // Летописи, 1994, № 1–2, с. 92–105.

Всеобхватен, неизмерим. // Славянски вестник, № 7–8, юли – авг. 1995.

Въпреки трагичната си съдба България е личност / Интервю на Галина Минчева. // 168 часа, № 20, 15–21 май 1995, с. 33.

За българския смях : [Рец. за: Вихрен Чернокожев „Българският смях“]. // Пламък, 1995, № 7–8, с. 139–143.

Изпълних дълга си към литературата, мога да не пиша нищо повече... : Последните год. от живота на писателя [Иван Хаджийски]. // Славянски вестник, № 5–6 (май – юни 1995), с. 1, 3.

Това, което наричат демокрация, се таи в съвестта / Интервюто взе Мая Вачева. // Дума, № 279, 27 ноем. 1995, с. 9.

Уводни думи. // Чолпанов, Борис. По бойните полета на войната срещу хитлеристка Германия 1944–1945. – София, 1995, с. 5–9.

Военната история като основа на българската характерология : [Есе]. // Арт-клуб, № 24, 15–31 дек. 1996, с. 1, 3.

Неговите стихове и рани ще греят над родината ни, докато я има България!  [120 г. от смъртта на Ботев]. // Славянски вестник, № 3–4, юни 1996.

Думи за стихосбирката : [Предговор]. // Николов, Иван Н. Камшици от пелин : Стихотворения. – София, 1997, с. 3–6.

За усмивката : [Есе]. // Български писател, № 16, 14 окт. 1997, с. 1, 4.

Крепостта я няма, колибата стои / Интервюто взе Надежда Захариева. // Български писател, № 11, 9 септ. 1997, с. 1, 4.

Правдата на една епоха : Бел. върху кн. на Слави Славов „Неизмислен живот“ издание на библ. „Читалище“. // Читалище, 1997, № 5–6, с. 11.

Свързваше ни духовна близост [с Иван Хаджийски] : [Интервю] / Разговора води Надежда Захариева. // Български писател, № 19, 4 ноем. 1997, с. 3.

В Охрид още се чувстват българи : Интервю / Ефрем Каранфилов ; Таня Каранова. // Стандарт News, № 1909, 14 ян. 1998, с. 17

Думи за таланта : Есе. // Стандарт News, № 1906, 14 ян. 1998, с. 17.

Във веригите на благодарността : [Цикъл есета]. // Арт-клуб, № 3, 1–31 март 1999, с. 3.

Необикновената съдба на „Диви разкази“ : [Предговор]. // Хайтов,  Николай. Диви разкази ; Шумки от габър : [Разкази]. София, 1999, с. 7–9.

Най-хубавата и цялостна биография на Захарий Стоянов : [Предговор]. // Чирпанлиев, Стефан. Захарий Стоянов : Биография. – София, 2002, с. 9–14.

По водите на сивия поток [в съвременната българска литература]. // Новият Пулс, № 15–16, 9 авг. – 12 септ. 2004, с. 6.

Опростителството като форма на клеветата : [Проза]. // Новият Пулс, № 4, 21 февр. – 6 март 2005, с. 2.

Поезията не е преднамерен скептицизъм : [Предговор]. // Янчев, Иван. Кланица за светци : Поезия. – София, 2006, с. 5.

Кой е победителят? // Райков, Димо Петков. Писма до мъртвия брат ; Пансионът : Два романа, благословени от Ванга. – Пловдив, 2008, с. 189–192.

 

Редактор

 

Първа помощ на ранения и болен кон в боя и поход / Прев. Н. М. Вашев; Ред. Е. Каранфилов – София : Държ. воен. изд., 1953. – 48 с.

Сборник стихотворения и разкази : Пловдивски автори / Състав. Ради Христов и др. ; Ред. Ефрем Каранфилов. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1961. – 148 с.

Най-хубавото : Лит. сборник / Ред. колегия Ефрем Каранфилов и др. – София : Нар. младеж, 1964. – 256 с.

Проблеми на съвременната българска литература : Сборник статии / Ред. Стоян Каролев, Ефрем Каранфилов, Кръстю Куюмджиев. – София : БАН, 1964. – 414 с.

Хаджийски, Иван. Бит и душевност на нашия народ : Т. 1–2 /; Под ред. на Нешо Давидов, Ефрем Каранфилов. – София : Бълг. писател, 1966. – 463 с.

Партийност, народност, хуманизъм : Сборник лит. статии / Отг. ред. Ефрем Каранфилов, Здравко Петров. – София : БАН, 1969. – 322 с.

Образът на комуниста в съвременната българска литература : [Сб. статии] / Под ред. на Ефрем Карамфилов, Тончо Жечев. – София : БАН, 1972. – 309 с.

Хаджийски, Иван. Съчинения : В 2 т. – София : Бълг. писател, 1974.

            Т. 2: Бит и душевност на нашия народ / Предг. и ред. на Ефрем Каранфилов. – София, 1974. – 527 с.

Литература на изменящия се свят : Актуални проблеми на съвременната идейно-естетическа борба : [Сб. бълг. и прев. статии] / Науч. ред. Васил Колевски, Ефрем Каранфилов. – София : Наука и изкуство, 1975. – 451 с.

Радонова, Мария. Творческият път на Вапцаров : [Моногр.] / Ред. Ефрем Каранфилов. – София : Бълг. писател, 1979. – 407 с.

Диалог между братски литератури : Сборник / Ред. Ефрем Каранфилов и др. – София : Бълг. писател, 1980. – 479 с.

Актуални проблеми на социалистическия реализъм : [Сборник] / Ред. кол. Ефрем Каранфилов и др. – София : Бълг. писател, 1985. – 532 с.

Илинденско-Преображенското въстание и българската литература : Науч.-докум. сб. / Състав. Стефан Коларов ; Ред. кол. Ефрем Каранфилов и др. – София : ОФ, 1985. – 255 с.

Втори международен конгрес по българистика, София, 23 май – 3 юни 1986 : Докл. [Т.] – София : БАН, 1986.

            Т. 11: Стара българска литература ; Литература на българското Възраждане / Ред. Ефрем Каранфилов – отг. ред. и др. 1987. – 572 с.

            Т. 12: Българската литература след Освобождението – 1878 ; Съвременна българска литература / Ред. Ефрем Каранфилов – отг. ред. и др. 1988. – 576 с.

            [Т.] 13: Превод и рецепция на българската литература в чужбина и на чуждестранната литература в България / Ред. Ефрем Каранфилов – отг. ред. и др. 1989. – 440 с.

Гео Милев : Нови изследвания и материали : [Сборник] / Под ред. на Ефрем Каранфилов и др. ; Състав. Петър Велчев. – София : Бълг. писател, 1989. – 464 с.

Литературна традиция и съвременност : В памет на Георги Цанев : [Сб. изследвания и статии] / Ред. кол. Ефрем Каранфилов – отг. ред. и др. – София : БАН, 1991. – 232 с.Съставил библиографията Аделина Германова