• ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

  „БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА“

  Сайтът на проекта „Дигитална библиотека „Българска литературна критика“ представя в персонални профили двадесет от най-изявените български литературни критици.

  Профилите съдържат:

  • Дигитализирани публикации от и за представените критици
  • Дигитализирани архивни документи
  • Пълно библиографско описание както на цели книги, така и на отделни публикации в сборници и периодични издания, съставителска и редакторска дейност
 • ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

  „БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА“

  Сайтът на проекта „Дигитална библиотека „Българска литературна критика“ е замислен и осъществен изцяло с образователни и научни цели, които реализира чрез

  • видимост и комуникативност на научната продукция
  • свободен достъп чрез интернет пространството


  Сайтът е от отворен тип и ще бъде непрестанно актуализиран и допълван.

 • ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

  „БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА“

  Проектът включва още организирането на работни семинари, лектории, изложба и младежки конкурс за критически текст.

  С тези инициативи той цели:

  • да допълни знанието за двадесетте критици в съвременната българска култура и постави началото на систематизирана история на българската литературна критика
  • да очертае и актуализира културни контексти и релевантности в полето на българската култура на XX век
  • да провокира интереса към интерпретиране и създаване на литературнокритически текст
 • ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

  „БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА“

  Сайтът на проекта „Дигитална библиотека „Българска литературна критика“ представя в персонални профили двадесет от най-изявените български литературни критици.

  Профилите съдържат:

  • Дигитализирани публикации от и за представените критици
  • Дигитализирани архивни документи
  • Пълно библиографско описание както на цели книги, така и на отделни публикации в сборници и периодични издания, съставителска и редакторска дейност
 • ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

  „БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА“

  Сайтът на проекта „Дигитална библиотека „Българска литературна критика“ е замислен и осъществен изцяло с образователни и научни цели, които реализира чрез

  • видимост и комуникативност на научната продукция
  • свободен достъп чрез интернет пространството


  Сайтът е от отворен тип и ще бъде непрестанно актуализиран и допълван.

 • ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

  „БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА“

  Проектът включва още организирането на работни семинари, лектории, изложба и младежки конкурс за критически текст.

  С тези инициативи той цели:

  • да допълни знанието за двадесетте критици в съвременната българска култура и постави началото на систематизирана история на българската литературна критика
  • да очертае и актуализира културни контексти и релевантности в полето на българската култура на XX век
  • да провокира интереса към интерпретиране и създаване на литературнокритически текст

Автори

Александър Балабанов

Боян Ничев

Боян Пенев

Васил Пундев

Георги Константинов

Георги Цанев

Димитър Б. Митов

Ефрем Каранфилов

Здравко Петров

Иван Мешеков

Константин Гълъбов

Кръстьо Куюмджиев

Малчо Николов

Минко Николов

Петко Росен

Спиридон Казанджиев

Стоян Каролев

Тодор Боров

Тончо Жечев

Цветан Минков