За характера на една повест : „Крадецът на праскови“ от Ем. Станев : [Рец.]