Стихотворения : [Така и ние… – Така и ти. – Ще лумнат те…. – Преживяване в синьо и зелено. –Дълбока есен. – Мит. – Молба]