Стоян Каролев

Стоян Каролев

Роден: Стара Загора, 23.02.1921

Починал: София, 30.09.2005

Речник

Книги

Димитър Благоев, литературен теоретик и критик. – София : БАН, 1951. – 220 с.

Иван Вазов : Художествен метод и лит. позиции. – София : Бълг. писател, 1951. – 150 с.

Замисъл и образ : [Лит.-крит. статии]. – София : Бълг. писател, 1959. – 368 с.

Димчо Дебелянов : Лит.-крит. очерк. – София : Бълг. писател, 1961. – 172 с. (2. попр. изд. – 1965).

Въпроси на художественото майсторство. – София : Бълг. писател, 1963. – 248 с.

Съвременни литературни въпроси. – София : Бълг. писател, 1966. – 246 с.

В света на прозата. – София : Бълг. писател, 1968. – 208 с.

Идеи, изображение, стил : Избрано. – София : Бълг. писател, 1971. – 512 с.; 1 л. портр.

Димитър Благоев и Георги Кирков : [Очерци за лит. им дейност]. – София : Нар. просвета, 1972. – 112 с. : 8 л. портр., факс.

Жрецът воин [Пенчо Славейков] : [Моногр.] : Т. 1–2. – София : Наука и изкуство, 1976. – 280 с. ; 334 с. (2. попр. и доп. изд. – 1981).

Неутолимият : Кн. за Емилиян Станев. – София : Бълг. писател, 1982. – 500 с.

Портрети и скици : [Литературнокрит. очерци]. – София : Бълг. писател, 1986. – 239 с.

Преображенията на поета [Пенчо Славейков] : [Моногр.]. – София : Бълг. писател, 1988. – 216 с.
Изд. е кн. 3 на Жрецът воин от същия авт.

Есенни макове : Лирика. – София : Бълг. писател, 1994. – 112 с.

Близки и непостижими : [Очерци]. – София : Христо Ботев, 1996. – 280 с.

Мигове от течащото време : Спомени и наблюдения : Кн. 1–2. 2001–2004.
Кн. 1. София : Изд. къща Христо Ботев, 2001. - 408 с.
Кн. 2: София : Захарий Стоянов, 2004. - 343 с.

Публикации в периодичния печат, в литературни сборници, предговори и послеслови на книги, художествени творби, интервюта

1941–1949

Молитва : [Стихотворение]. // Кооперативна защита, Год. ХIII, № 14, 1941, с. 2.
Също и в: Вестник на жената, Год. ХХI, № 885, 1942, с. 2.

Дим : [Стихотворение]. // Литературен ек, Год. II, № 10, 1942, с. 3.

Спомен : [Стихотворение]. // Литературен живот, Год. III, № 5, 1942, с. 2.

Участ : [Стихотворение]. // Вестник на жената, Год. ХХI, № 881, 1942, с. 2.

Земя : [Стихотворение]. // Вестник на жената, Год. ХХII, № 929, 1943, с. 2.

Индивидуализмът на Пенчо Славейков : [Статия]. // Философски преглед, Год. ХV, 1943, № 2, с. 98.

Идейност и хумор в една съвременна книга : [от Б. Райнов]. // Изкуство, Год. I, 1945, № 11–12, с. 52–54.

Романът „Хоро“ на А. Страшимиров : [Рец.]. // Изкуство, Год. I, 1945, № 8–9, с. 24–29.

„Брегалница“ (За една авторска защита). // Литературен фронт, Год. III, № 13, 1946, с. 3.

Краят на идейния път на Стоян Михайловски : [Статия]. // Философска мисъл, Год. II, 1946, № 2, с. 109–121.

Ламар, „Горан Горинов : Войнишка поема“ : [Рец.]. // Език и литература, Год. I, 1946, № 3–4, с. 79.

„Стъпки в снега“ : Роман от А. Гуляшки : [Рец.]. // Литературен фронт, Год. III, № 6, 1946, с. 3.

Характерни черти в поезията на Н. Вапцаров : [Статия]. // Изкуство, Год. II, 1946, № 6, с. 392–399.
Също и в: Сборник Никола Йонков Вапцаров : Статии, спомени, стихотворения / Състав. Младен Исаев. – София, 1947, с. 121–131.

За отношението ни към нашето литературно и идеологическо наследство : [Статия]. // Литературен фронт, Год. III, № 36, 7 май 1947, с. 1.

Идейност и образност в романа на Димитър Димов : [Рец.]. // Изкуство, Год. III, 1947, № 1, с. 75–83.

Някои изводи от литературното наследство на А. Страшимиров : [Статия]. // Изкуство, Год. III, 1947, № 5–6, с. 483–509.

„Партизанските песни“ на Веселин Георгиев : [Рец.]. // Изкуство, Год. III, 1947, № 2, с. 175–181.

[Предговор]. // Андреев, Веселин. Партизански песни. – София, 1947, с. 5–21. (1949, 1950)

„Септемврийци“, роман от Ем. Коралов : [Рец.]. // Ново време, Год. ХХIII, 1947, № 3, с. 276–283.

Една книга за Йордан Йовков : [Рец. за: Иван Мешеков. Йордан Йовков : Романтик-реалист]. // Литературен фронт, Год. IV, № 35, 1948, с. 3.

За партизанския дневник на един млад поет : [Крит. статия]. // Септември, Год. I, 1948, № 2, с. 155–158.

За партийността в литературата : [Статия]. // Литературен фронт, Год. V, № 12, 1948, с. 2.

За социалистически реализъм в литературата : [Статия]. // Работническо дело, Год. ХХ, № 287, 1948, с. 2.

За характера на една повест : „Крадецът на праскови“ от Ем. Станев : [Рец.]. // Септември, Год. I, 1948, № 1, с. 137–148.

Към по-реалистична и идейна поезия : [Преглед]. // Младеж, 1948, № 6–7, с. 76.

Литературната критика и литературната история през 1947 г. : Доклад. // Литературен фронт, Год. IV, № 25, 6 март 1948, с. 3; № 26, 13 март 1948, с. 3.
Също и в: Работническо дело, Год. ХХ, № 57–58, 1948, с. 2.

Недоизпълнени задачи : [Статия]. // Литературен фронт, Год. IV, № 39, 1948, с. 3.

По-високо знамето на идейно-гражданската поезия : [Рец. за: П. Матев. Песен за републиката]. // Литературен фронт, Год. IV, № 16, 1948, с. 3.

Пенчо Славейков : Критически бележки за идеологията и творчеството му : [Предговор]. // Славейков, Пенчо П. Избрани творения. – София, 1948, v–lxxv.

Болшевишката партийност – основа на съветската литература : Статия. // Работническо дело, Год. ХХI, № 168, 1949, с. 2.

В нова Унгария. // Отечествен фронт, Год. V, № 1532–1533, 1949, с. 6.

Вестник „Литературен фронт“ : Статия. // Септември, Год. II, 1949, № 4, с. 97–115.

Димитър Благоев в българската литература : [Статия]. // Септември, Год. II, 1949, № 8, с. 91–117.

Младен Исаев: „Поема за Вапцаров“ : [Рец.]. // Септември, Год. II, 1949, № 5, с. 132–135.

На противоречиви позиции : [Статия]. // Септември, Год. II, 1949, № 1, с. 137–148.

Ръководител и вдъхновител на българската литература : [Статия]. // Работническо дело, Год. ХХI, № 182, 1949, с. 3.

Съдържателна книга : [Рец. за: Хр. Халачев. Бунтът в 28 пехотен полк]. // Отечествен фронт, Год. V, № 1679, 1949, с. 4.

1950–1959

Димитър Благоев, велик учител и съвременник : [Статия]. // Литературен фронт, Год. VI, № 36, 1950, с. 2.

За някои черти на съвременната художествена литература : [Статия]. // Литературен фронт, Год. VI, № 23, 1950, с. 1.

За метода на един поет : [Рец.]. // Септември, Год. II, 1950, № 10, с. 164–170.

За художествения метод на Иван Вазов. // Септември, Год. II, 1950, № 4, с. 98–124.

Идейно-творческото развитие на Ламар : [Статия]. // Литературен фронт, Год. VI, № 14, 1950/1951, с. 2.; № 15, с. 2.

На думите да е тясно, на мислите – широко. // Литературен фронт, Год. VI, № 50, 1950, с. 2.

Пред стогодишнината от рождението на Иван Вазов. // Септември, Год. II, 1950, № 8, с. 3–7.

За хумора на П. Незнакомов : [Рец.]. // Септември, Год. IV, 1951, № 6, с. 137.

Литературно-теоретическото и критическо дело на Д. Благоев : [Предговор]. // Благоев, Д. Литературнокритически статии / Предг., ред. Стоян Каролев. – София, 1951, с. 5–63.

Гнусно и тъпо. // Литературен фронт, Год. VIII, № 11, 1952, с. 1.

Из романа „Майка“ от Горки : [Превод]. // Първи май : Сб. / Състав. Г. Каратанчев. – София, 1952, с. 208–218.

Пенчо Славейков : Критически бележки за идеологията и творчеството му : [Статия]. // Развитие на българската литература : Т. 2. – София, 1952, с. 130–204.

Победи народът! // Литературен фронт, Год. VIII, № 28, 1952, с. 1.

Поет на революционния устрем : [Статия за Н. Вапцаров]. // Вечерни новини, Год. II, № 295, 15 юли 1952, с. 4.

Съвременен роман в стихове : [Рец. за: Д. Методиев. Димитровско племе : Роман в стихове]. // Септември, Год. V, 1952, № 2, с. 175–184.

Успешно начало : [Рец. за: Л. Станев. Пеницилин]. // Септември, Год. V, 1952, № 11, с. 182–189.

Действителни и мними грехове (По въпросите за литературната критика). // Литературен фронт, Год. IХ, № 22, 4 юни 1953, с. 2–3.

Типизацията – основен проблем на художественото творчество : [Статия]. // Септември, Год. VI, 1953, № 5, с. 151–174.

В плен на схемата и шаблона : [Рец. за: Н. Маринов. Завод 17 : Роман]. // Септември, Год. VII, 1954, № 10, с. 174–180.

Замисъл и изпълнение : [Отзив за „На границата“]. // Литературен фронт, Год. Х, № 39, 30 септ. 1954.

Съветските хора. // Литературен фронт, Год. Х, № 12, 25 март 1954 ; № 13, 1 апр. 1954; № 14, 8 апр. 1954.

Цветята на поета. // Литературен фронт, Год. Х, № 15, 15 апр. 1954, с. 2.

Антон Страшимиров : [Статия]. // Народна младеж, Год. ХI, № 135, 7 юни 1955.

Действителен и мним лиризъм : [Критика на стиховете на Ив. Пейчев]. // Литературен фронт, Год. ХІ, № 50, 15 дек. 1955, с. 2.
Също и в: Въпроси на българската литература / Ред. Емил Петров. – София, 1958, с. 601–612.

За жизнени белетристични образи : [Статия]. // Въпроси на съвременната българска литература. – София, 1955, с. 83 –119.
Също и в: Литературен фронт, Год. ХІ, № 16, 21 апр. 1955, с. 2.

Повест за старото село : [Рец. за: Кр. Григоров. „Сред народа“]. // Работническо дело, Год. ХХІХ, № 338, 4 дек. 1955, с. 2.

При изворите на реалистичния хумор (П. Незнакомов. Бяло и черно). // Литературен фронт, Год. ХІ, № 41, 13 окт. 1955, с. 2.

Типизацията – същност на художественото творчество. // Въпроси на съвременната българска литература. – София, 1955, с. 43–82.

Въпроси на психологическата характеристика : [Статия]. // Литературна мисъл, Год. І, 1957, № 1, с. 48–67.

Герои и конфликти : [Рец. за: К. Калчев. Семейството на тъкачите]. // Литературна мисъл, Год. І, 1957, № 6, с. 94–105.

Епопея на народния живот : [По повод четирилогията на Д. Талев]. // Литературен фронт, Год. ХІІ, № 38, 19 септ. 1957; № 39, 21 септ. 1957.

Преображения на вулгаризаторството : [По повод статията на М. Наимович „Писма на няколко адреса“]. // Пламък, 1957, № 2, с. 53–57.

Бележки за стила на Д. Талев : [Статия]. // Литературна мисъл, Год. ІІ, 1958, № 1, с. 84–106.

Въпроси на психологическата характеристика. // Въпроси на българската литература : Сборник статии / (Състав. и ред.) Емил Т. Петров. – София, 1958, 103–136.

За типизацията в романите на Д. Талев. // Септември, Год. ХІ, 1958, № 7, с. 129–153.

Замисъл и образ : [Статия]. // Пламък, Год. ІІ, 1958, № 4, с. 37–52.

По неверен път : [Рец. за: Л. Станев. Студена къща]. // Литературен фронт, Год. ХІV, № 14, 1958, с. 2–3.

Пред VІІ конгрес на БКП : [Изказване]. // Литературен фронт, Год. ХІV, № 20, 22 май 1958, с. 3.

Творчеството на Смирненски и някои проблеми на съвременната литература : [Статия]. // Пламък, Год. ІІ, 1958, № 11, с. 42–52.

Типизация и идейност : [Статия]. // Литературна мисъл, Год. ІІ, 1958, № 4, с. 25–55.

За социалистическия реализъм : [Статия]. // Ново време, 1959, № 2, с. 44–58.

Художествената проза на Георги Кирков. // Литературна мисъл, Год. ІІІ, 1959, № 3, с. 45–65.

1960 –1969

Димчо Дебелянов : Място в литературния процес, естетически позиции, романтизъм в творчеството му. // Литературна мисъл, Год. ІV, 1960, № 6, с. 28–56.

За богата художествена идейност : [Статия]. // Народна култура, Год. ІV, № 33, 13 авг. 1960, с. 2.

Иван Руж се бори против догматизма : [Статия]. // Пламък, Год. ІV, 1960, № 6, с. 36–44.

Обсъждане на монография за Алеко Константинов. // Литературна мисъл, Год. ІV, 1960, № 6, с. 141–143.

Винаги с нас – в настоящето и бъдещето : [Статия за Д. Благоев]. // Литературен фронт, № 23, 8 юни 1961, с. 1–2.

Вдъхновена и мъдра поезия : [Статия]. // Литературен фронт, № 13, 29 март 1962, с. 2.

На широк друм : [Статия]. // Пламък, 1962, № 8, с. 67–69.

Поетическа идея и поетическо изображение : [Статия]. // Литературна мисъл, Год. VІ, 1962, № 5, с. 8–38.

Бележки за поетическата оригиналност : [Статия]. // Пламък, 1963, № 4, с. 94–115.

[Изказване пред събранието на СБП, май 1963 г.]. // Литературен фронт, № 21, 1963, с. 6.

Изображение и идейност в поезията : [Статия]. // Септември, 1963, № 2, с. 163–198.

Веселин Андреев : [Очерк]. // Пламък, 1964, № 7, с. 71–91.

Димчо Дебелянов : [Предговор]. // Дебелянов, Д. Стихотворения. – София, 1964, с. 5–26.

Талант и творчество : [Статия]. // Литературна мисъл, Год. VІ, 1964, № 1, с. 3.

Творческо своеобразие и художествено богатство : [Статия]. // Проблеми, автори, книги : Из съвременната българска литература : Сб. статии / Състав. и ред. Веселин Йосифов, Емил Петров. – София, 1964, с. 137–168.

Творчеството на Смирненски и някои проблеми на съвременната литература : [Статия]. // Христо Смирненски в литературната критика : Сб. статии / Под ред. на В. Колевски. – София, 1964, с. 291–316.

Да насърчаваме творческите търсения : [Статия]. // Литературна мисъл, 1965, № 3, с. 105–108.

Критически размишления за критиката. // Септември, 1965, № 9, с. 60–93.

Художествената проза на Георги Кирков : [Предговор]. // Кирков, Георги. Избрани фейлетони и хумористични разкази. – София, 1965, с. 5–25.

Цели и средства в поезията : Идейно-емоционална обусловеност на поетическия изказ. // Септември, 1965, № 2, с. 69–87; № 3, с. 119–151.

Емилиян Станев : [Статия]. // Литературна мисъл, 1966, № 1, с. 3–37.

Изображение-изследване : [Статия за худ. стил на Е. Станев]. // Пламък, 1966, № 3, с. 86–101.

Изображението на човека у Иво Андрич и Е. Станев : [Статия]. // Септември, 1966, № 11, с. 102–121.

Мисли за историческия роман : [Статия]. // Пламък, 1966, № 12, с. 86–97.

Първият български критик марксист : [Предговор]. // Благоев, Димитър. Статии. – София, 1966, с. 5–26.

Реализъм и романтизъм в историческия роман. // Литературен фронт, № 45, 3 ноем. 1966, с. 3.

Среща на критици : [Информация за срещата във Варшава]. // Литературен фронт, № 50, 8 дек. 1966, с. 4.

Черказкият хронист : [Статия за Й. Радичков]. // Пулс, № 7, 5 апр. 1966, с. 1, 5.

В света на прозата : [Статия]. // Септември, 1967, № 11, 124–143; № 12, с. 87–114.

Естетическите позиции на сп. „Ново време“ (1897–1923) : [Статия]. // Литературна мисъл, 1967, № 4, с. 3–12.

Писателят Георги Кирков : [Статия]. // Литературен фронт, № 36, 31 авг. 1967, с. 1.

Димитър Димов : [Статия]. // Литературна мисъл, 1968, № 1, с. 3–31.

Димитър Талев по случай 70-годишнината му : [Статия]. // Народна култура, № 37, 14 септ. 1968, с. 4.

Веселин Андреев : [Предговор]. // Андреев, Веселин. Избрано : В 2 т. – София, 1968, с. 5–21.

Писател народен и оригинален : [Рец. за: Н. Хайтов. Диви разкази.]. // Пулс, № 7, 2 апр. 1968, с. 4.

Една книга за Иван Вазов : [Рец. за: В. Вълчев. Иван Вазов – жизнен и творчески път]. // Литературна мисъл, 1969, № 6, с. 130–134.

Критически размисли и тревоги : [Статия]. // Литературен фронт, № 13, 27 март 1969, с. 1–3.

Наблюдения върху стила на Божидар Божилов и Александър Геров. // Родна реч, 1969, № 5, с. 38–41.

Непоръчан портрет : Милена Цанева. // Пламък, 1969, № 19, с. 54–62.

По пътищата на „неизвестното“ : [Рец. за: М. Берберов. И се сляха с изгрева.]. // Литературен фронт, № 7, 13 февр. 1969.

Поет, когото обичат : [За поезията на Д. Дамянов]. // Септември, 1969, № 10, с. 89–105.

1970–1979

До нови срещи, поете! : [Статия за В. Петров]. // Септември, 1970, № 5, с. 128–134.

За две първи книги : [Разговор за младата проза]. // Литературен фронт, № 3, 15 ян. 1970, с. 1.

Изображения и идейност : [Статия]. // Родна реч, 1970, № 8, с. 16–18.

Осмислени дръзновения : [Рец. за: Й. Радичков. Барутен буквар.]. // Пламък, 1970, № 1, с. 64–68.

Трудно начало : [Рец. за: Л. Петков. Зелени кръстове.]. // Литературен фронт, № 2, 8 ян. 1970, с. 1–2.

Емилиян Станев : [Творчески портрет]. // Родна реч, 1971, № 6, с. 19–20.

Проблеми и задачи на литературната критика. // Работническо дело, № 86, 27 март 1971.

Първият : [За Д. Благоев]. // Изкуство, партия, народ : [Сб. статии] / Състав. и ред. Ал. Обретенов, Ал. Лилов. – София, 1971, с. 9–36.

Втората книга : [Рец. за: Ст. Стратиев. Дивата патица.]. // Пламък, 1972, № 17, с. 73–75.

Димитър Талев : [Статия]. // Родна реч, 1972, № 3, с. 1–8.

Пенчо Славейков : многоликост, противоречия,...хармония. // Литературна мисъл, 1972, № 4, с. 3–16.

Преспанският летописец : [Предговор]. // Талев, Димитър. Съчинения : Т. 1 – / Под общ. ред. [с предг.] на Стоян Каролев. – София, 1972, с. 5–29.

Успехи и задачи на литературната критика : [Статия]. // Съвременност. Художествена литература. Дългът на писателя : Сб. с материали от I конгр. на СБП, 20–22 май 1968 / Ред. кол. Димитър Гундов и др. – София, 1972, с. 299–304.

Вярност на себе си : Хенрих Ибсен и Пенчо Славейков. // Пламък, 1973, № 15, с. 75–88.

Блян за хармония : Пенчо Славейков и Гьоте. // Септември, 1974, № 6, 170–205.

Естетическият спор Славейков–Вазов. // Литературна мисъл, 1974, № 5, с. 3–21.

Индивидуализмът на Пенчо Славейков. // Българската критика за Пенчо Славейков : [Сб. статии] / Състав. и ред. Борис Делчев. – София, 1974, с. 174–196.

За една творба и нейният стилов контекст : [За романа „Всички и никой“ от Й. Радичков]. // Пламък, 1975, № 12, с. 126–134.

Ирония и свободолюбие : Пенчо Славейков и Хайнрих Хайне. // Пламък, 1975, № 4, с. 112–138.

Поетичната проза на Иван Давидков. // Септември, 1975, № 12, с. 186–196.

Първият : [Статия]. // Пламък, 1976, № 7, с. 152–157.

Съзерцател и борец : [110 г. от рождението на Пенчо Славейков]. // Работническо дело, № 118, 27 апр. 1976.

Необикновен талант : Емилиян Станев на 70 г. // Народна култура, № 7, 11 февр. 1977, с. 7.

„Все туй копнение в духът!“: [100 г. от рождението на П. Яворов]. // Народна култура, № 2, 13 ян. 1978, с. 1, 4–5.

Страшният свят... : [За романа „Антихрист“ на Ем. Станев]. // Съвременник, 1978, № 4, с. 151–174.

Движение, движение, непрестанно движение. // АБВ, № 20, 15 май 1979, с. 4.

Димитър Талев. // Септември, 1979, № 11, с. 218–236.

Като чета и препрочитам : [Интервюта със Ст. Каролев, В. Андреев, М. Иванов]. // Народна култура, № 6–8, 9 ян., 16 ян., 23 ян. 1979.

Повели на таланта и самосъзнанието : [Творческите методи на Ем. Станев]. // Септември, 1979, № 1, с. 196–219; № 2, с. 188–212.

Хармонията... : [Душевната устойчивост у героите на Ем. Станев]. // Пламък, 1979, № 1, с. 143–153 ; № 2, с. 156–197.

1980–1989

„Все туй копнение в духът!“ // П. К. Яворов : [Сб. статии, изследвания и есета] / Състав. Любен Георгиев. – София, 1980, с. 142–151.

На майка ми. – Маскарад. – Хълмове : Стихотворения. // Септември, 1981, № 11, с. 144–146.

Писател български [Емилиян Станев]. // Пламък, 1981, № 1, с. 147–158.

Три стихотворения на литературния критик : Към природата. – Минзухари. – Пеперудата. // Пламък, 1981, № 2, с. 105–106.

„Удивлявам се на страшната му правдивост и изобразителна сила“. // Септември, 1981, № 3, с. 209–285.

Близък и недостижим : [За Д. Дебелянов]. // Народна култура, № 18, 30 апр. 1982, с. 7.

Достоевски в късните години на Емилиян Станев. // Литературна история, 1982, № 9, с. 3–20.

Есенни макове : [Стихотворения]. // Съвременник, 1982, № 4, с. 286–288.

Съзерцател и борец : [Пенчо Славейков]. // Родна реч, 1982, № 2, с. 6–11.

За спомените на Ана Григориевна Достоевска и по повод на тях : [Предговор]. // Достоевска, Ана Гр. Спомени. – София, 1982, с. 5–20.

Близък и непостижим : [Предговор]. // Дебелянов, Димчо. Съчинения : В 2 т. Т. 1, Лирика, хумор и сатира, стихотворни преводи. – София, 1983, с. 5–33.

Контраверсии : Стихотворения. // Септември, 1984, № 7, с. 116–118.

„Обожавах риска“ : Михаил Берберов на 50 г. // Хоризонт, 1984, № 1, с. 46–52.

Братя на човека : [Послеслов]. // Достоевски, Ф. М. Събрани произведения : В 12 т. Т. 9. 1879–1880: Братя Карамазови : [Роман]. – София, 1984, с. 819–856.

Стихотворения : [Мигове. – Живот-искра. – Смири се! – Обичам гордите тополи]. // Хоризонт, 1984, № 3, с. 48–80.

Копнежи : [Стихотворение]. // Литературен фронт, № 11, 14 март 1985, с. 4.

Лирикът Пенчо Славейков. // Септември, 1985, № 7, с. 203–224.

В света на епика : 120 г.от рождението на Пенчо Славейков. // Пламък, 1986, № 5, с. 125–142.

Незавършеното „произведение на живота“ : [Поемата „Кървава песен“ от П. Славейков]. // Септември, 1986, № 4, с. 192–214.

Гласът на честната мисъл : [Предговор]. // Манов, Емил. Превъплъщения : Роман. – София, 1986, 5–14.

Завинаги с читателите : [Статия за Ем. Станев]. // Вечерни новини, № 48, 26 февр. 1987.

Стоян Каролев за „Крадецът на праскови“ : [Предговор]. // Станев, Емилиян. Крадецът на праскови : [Повест]. – София, 1987, с. 5 –14.

70 години от началото на [списание] „Хризантема“. // Хоризонт, Год. ХІV, 1987, № 1, с. 84–93.

Стилът е най-напред характер, светоотношение, темперамент : [Предговор]. // Манов, Емил. Съчинения : В 2 т. / Ред. кол. Стоян Каролев, Тихомир Тихов. – София, 1988, с. 5–28.

„Сега не трябва да се умира“ : [Живот и творчество на Борис Делчев]. // АБВ, № 21, 24 май 1988, с. 6.

Стилът – характер, светоотношение, темперамент : [Статия за Емил Манов]. // Съвременник, 1988, № 3, 443–459.

Той знаеше коя праскова да открадне [Идеята за написването на повестта „Крадецът на праскови“]. // Български воин, 1988, № 1, с. 18–19.

Невъзможно е без нравственото начало : Спомени. // Хоризонт, Год. ХVІ, 1989, № 3, с. 55–62.

Спомените не стареят : 10 г. от смъртта на Емилиян Станев. // Литературен фронт, № 12, 23 март 1989, с. 1, 5.

Стихотворения : [Да се смириш не можеш. – Така и ти. – Внезапен порив. – Къщурка стара в Стара Загора. –Трева. – Благослов]. // Хоризонт, Год. ХVІ, 1989, № 4, с. 62–64.

Хармонията на човечността [Творчеството на Валери Петров]. // Литературен фронт, № 39, 28 септ. 1989, с. 2, 3.

1990 –

Докато сме тук, трябва да вършим нещо добро : Спомен за Емил Манов. // Литературен фронт, № 19, 10 май 1990, с. 1, 9.

Поклон на Италия към Пенчо Славейков [По повод издадения сборник стихове в Италия]. // Литературен фронт, № 29, 19 юли 1990, с. 8.

Случаят с романа „Тютюн“ от по-друг ъгъл. // Дума, № 21, 24 апр. 1990.

Стихотворения : [Така и ние… – Така и ти. – Ще лумнат те…. – Преживяване в синьо и зелено. –Дълбока есен. – Мит. – Молба]. // Септември, 1990, № 6, с. 126–129.

Белетристичното изкуство на Димитър Талев („Железният светилник“). // Българска литературна класика в нова светлина: Лит. теми, анализи, преоценки / Подб. и ред. Иван Сарандев. – София, 1992, с. 153–158.

Дори да има залез, той е продължителен и красив : [Интервю за нравствената позиция на твореца]. // Литературен магазин, № 2, 21–27 юли 1992, с. 5.

Изкуството повдига духа : Навършиха се 85 г. от рождението на Емилиян Станев. // Дума, Год. III, № 49, 27 февр. 1992.

Изображението на човека у Иво Андрич и Емилиян Станев : [100 години от рождението на Иво Андрич] // Литературен форум, № 50, 16–22 дек. 1992, прил.

Лирикът Пенчо Славейков : „Сън за щастие“. // Българска литературна класика в нова светлина: Лит. теми, анализи, преоценки / Подб. и ред. Иван Сарандев. – София, 1992, с. 52–57.
Също и в: Арт, № 1, 12–18 ян. 1992, с. 8.

[Предговор]. // Берберов, Михаил. Пулсации-2 : Стихотворения. – София, 1992.

„Под игото“ [от Иван Вазов] – спомени и наблюдения. // Везни, Год. II, 1992, № 1, с. 13–17.

„Със страдание, търсейки изход...“ : [Автобиографичност в творчеството на Ф. М. Достоевски]. // Летописи, 1992, № 7–8, с. 173–181.

Тихата победа [За Д. Дебелянов]. // Българска литературна класика в нова светлина: Лит. теми, анализи, преоценки / Подб. и ред. Иван Сарандев. – София, 1992, с. 68–73.

Димитър Талев – последният възрожденец. // Дума, Год. IV, № 201, 30 авг. 1993, с. 13.

„Любов дейна“ към човека : [Но в бурята ще бъдем пак със тебе, народе мой...]. // Дума, Год. III, № 175, 23 юли 1993.

Малката слава е винаги по-голяма от лесната : [Интервю за съдбата на бълг. писатели след 1989 г.]. // Дума, Год. IV, № 243, 18 окт. 1993, с. 13.

Мистериозният : Спомени и наблюдения. // Пламък, 1994, № 9–10, с. 124–133.

Планината се крепи на цвете : [Предговор]. // Пачалов, Ангел. И се отдръпва Бог : Стихотворения. – [Пазарджик] : [1994], с. 5–6.

Нямаше от какво и от кого да „бягам“ : [Интервю] / Въпросите зададе Надежда Захариева. // Български писател, Год. II, № 23, 6 юни –12 юни 1995, с. 7.

„Оварваряването“ като естетическо верую на поета [Гео Милев]. // Дума, Год. VI, № 24, 28 ян. 1995, с. 6.

Понятието „ритъм“ в естетиката на Гео Милев. // Славянски вестник, № 1–2, ян.– февр. 1995, с. 5.

Уникална личност : [Творецът Гео Милев]. // Български писател, Год. II, № 5, 30 ян.– 6 февр. 1995, с. 14.

Димитър Димов. // Българска литературна класика : Лит. портрети и анализи : За зрелостници, кандидат-студенти и студенти : Ч. 3. / Подб. и ред. Ив. Сарандев. – София, 1996, с. 102 –117.

Димчо Дебелянов. // Българска литературна класика : Лит. портрети и анализи : За зрелостници, кандидат-студенти и студенти : Ч. 2. / Подб. и ред. Ив. Сарандев. – София, 1996, с. 38 –53.

Докосвания до Кирил Христов. // Български писател, Год. III, № 29, 17–23 септ. 1996, с. 1, 11 ; № 30, с. 6 ; № 31, с. 11 ; № 32, с. 11

Открехнат прозорец : Сто и един български писатели отговарят на тридесет и един въпроса. // Пламък, 1996, № 3–4, с. 113–119.

Пейо Яворов : [Лит. портрет]. // Българска литературна класика : Лит. портрети и анализи : За зрелостници, кандидат-студенти и студенти : Ч. 2. / Подб. и ред. Ив. Сарандев. – София, 1996, с. 5 –14.

„Под игото“. // Българска литературна класика : Лит. портрети и анализи : За зрелостници, кандидат-студенти и студенти : Ч. 1. / Подб. и ред. Ив. Сарандев. – София, 1996, с. 113 –121.

Правата на свободния дух : 130 г. от рождението на Пенчо Славейков. // Български писател, Год. III, № 26, 25 юни–1 юли 1996, с. 1, 10.

С най-скъпото на сърцето си : [30 г. от смъртта на Димитър Талев]. // Български писател, Год. III, № 42, 17–23 дек. 1996, с. 1, 12.

Смехът на Чудомир. // Пламък, 1996, № 9–10, с. 115–123.

Близост и непостижимост : [Интервю по повод кн. му „Близки и непостижими“]. // Български писател, Год. IV, № 12, 16 септ. 1997, с. 1, 3.

С талант и достойнство : [Творчеството на писателя Стоян Бойчев, по повод 70 му год.]. // Пламък, 1997, № 11–12, с. 115–117.

Кратък размисъл в края на века. – Най-човешкото. – Признание. – Екзистенциално стихотворение. – Какво направи със живота си, човече?... : [Стихотворения]. // Български писател, Год. VI, № 32, 27 апр. 1998, с. 2.

Легенда за Сан Микеле : [Откъс от кн. „Мигове от течащото време“ – спомени, наблюдения, размишления“ по случай 140-год. на Аксел Мунте]. // Български писател, Год. VI, № 5, 10 февр. 1998, с. 4, 6.

Могъщ талант : [100 години от рождението на Димитър Талев]. // Български писател, Год. V, № 24, 1 септ. 1998.

Слово за Иван Мирчев : По повод 100-год. от рождението на поета. // Участие (Ст. Загора), Год. VIII, 1998, № 4, с. 36–37.

Трябва този свят да се изстрада : [80 г. от рождението на Веселин Ханчев]. // Български писател, Год. VI, № 16, 20 апр. 1998, с. 1, 7.

Валери Петров – поетът на надеждата : 80 г. от рождението на големия творец. // Дума, Год. ХI, № 43, 22 февр. 2000, с. 10.

Действителен и мним лиризъм. // Пейчев, Иван. Не чаках есента : [Стихотворения]. – София, 2000, с. 120–126.

Дженю Василев – не новинарството го влечеше... // Дума, Год. ХI, № 98, 27 апр. 2000, с. 14.

Докосване до дъновизма. // Пламък, Год. XLIII, 2000, № 3–4, с. 124–142.

Самоизгаряне : [Послеслов]. // Берберов, Михаил. Избрах разпятието сам : Поезия. – София, 2000, с.195–221.

Весела Василева : Спомени и наблюдения. // Везни, Год. ХI, 2001, № 1, с. 67–75.

Есенни макове. – Пейзаж. – Река : [Стихотворения]. // Български писател, Год. VII, № 7, 21 февр. 2001, с. 4.

Среща с Димитър Михалчев. // Български писател, Год. VII, № 34, 31 окт. 2001, с. 1, 9.

Да вършим нещо добро : [Спомени за писателя Емил Манов]. // Български писател, Год. VIII, № 16, 24 апр. 2002, с. 8–9.

Емилиян Станев и „Иван Кондарев“. // Български писател, Год. IХ, № 24, 18 юни 2003, с. 1, 9.

Щрихи за Веселин Андреев : По повод 85 г. от рождението на писателя. // Български писател, Год. IХ, №7, 19 февр. 2003, с. 1, 10.

Есенни макове : [Стихотворение]. // Литературен глас (Ст. Загора), Год. ХI, № 105, окт.– ноем. 2004, с. 6

Докосване до критика Гео Милев. // Везни, Год. ХV, 2005, № 3, с. 57–61.

О, трябва този свят да се изстрада… : [Послеслов]. // Ханчев, Веселин. Жив съм / Състав. Андрей Андреев. – София, 2005, с. 175–187.

Реквием в бяло : [Стихотворения]. // Везни, Год. ХV, 2005, № 10, с. 110–111.

Златното ведро на мирозданието : [Рец.]. // Везни, Год. ХVІ, 2006, № 8–9, с.155–157.

Преспанският летописец. // Талев, Димитър. Съчинения : В петнайсет тома. Т. 11. Повести и разкази / Под общата ред. на Иван Гранитски и Панко Анчев. – София, 2018, с. 461–467.

Съставител, редактор

Коралов, Емил. Септемврийци : Роман / Ред. Стоян Каролев и др. 1950. – 652 с.

Благоев, Димитър. Литературнокритически статии / Предг., ред. Стоян Каролев. – София : БКП, 1951. – 424 с.

Димов, Георги Хр. Иван Д. Шишманов – литературен историк и критик / Ред. Стоян Каролев. – София : БАН, 1956. – 268 с. : 6 л. ил., 1 портр.

Ленин : Стихове, разкази и очерци от бълг. писатели : Сборник / Ред. кол. Стоян Каролев и др. – София : Бълг. писател, 1960. – 248 с.

Проблеми на съвременната българска литература : Сборник статии / Ред. Стоян Каролев и др. – София : БАН, 1964. – 414 с.

Благоев, Димитър. Статии / Предг., подб., бел. Стоян Каролев. 1966.

Литературен архив: Т. 1–3 / Ред. Петър Динеков и др. – София : БАН, 1957–1967. Т. 3 : Пенчо Славейков / Ред. Стоян Каролев, Соня Баева. – 1967.

Баева, Соня. Петко Славейков : Живот и творчество : 1827–1870 / Отг. ред. Стоян Каролев. – София : БАН, 1968. – 279 с.

Станев, Емилиян. Разкази и повести / Под ред. на Стоян Каролев. – София : Бълг. писател, 1968. – 492 с. : 1 л. портр. – (Библиотека Български писатели)

Въпроси на съвременната българска литература : [Сб. от статии] / Ред. кол. Стоян Каролев и др. – София : Бълг. писател, 1969. – 603 с.

История на българската литература: В 4 т. – София : БАН, 1962 – Т. 3 : Българската литература от Освобождението 1878 до края на Първата световна война / Под ред. на Стоян Каролев и др. – 1970.

Никола Вапцаров : Нови изследвания / Отг. ред. Стоян Каролев. – София : БАН, 1970. – 204 с.

Талев, Димитър. Съчинения : Т. 1 – / Под общ. ред. [с предг.] на Стоян Каролев. – София : Бълг. писател, 1972.

Иван Вазов : Сб. [материали от науч. сес.] по случай 125 г. от рождението на писателя / Ред. кол. Стоян Каролев и др. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1976. – 375 с.

Станев, Емилиян. Събрани съчинения : В 7 т. / Ред. колегия Стоян Каролев и др. ; [С предг. от Стоян Каролев]. – София : Бълг. писател, 1981–1983.
Т. 4: Иван Кондарев : Роман : Ч. 1–2 / Ред. Стоян Каролев, Надежда Станева. – 1982. – 431 с. : 4 л. портр., факс.
Т. 5: Иван Кондарев : Роман : Ч. 3–4 / Ред. Стоян Каролев, Надежда Станева ; [С послесл. от Стоян Каролев]. – 1982.

Сикейрос, Давид. Наричаха ме Страшния полковник : [Спомени] / Ред. кол. Стоян Каролев и др. – София : Нар. култура, 1983. – 535 с. – (Поредица Извори)

Периодика и литература : Поредица от изследвания за лит. в бълг. период. печат 1877–1944 / Глав. ред. Милена Цанева и др. : Т. 1 –. – София : БАН, 1985. – (БАН. Институт за литература.)
Други ред.: Е. Цветанова, Е. Каранфилов, Ив. Сарандев, И. Тодоров, Й. Василев, С. Хаджикосев, Ст. Каролев, Т. Жечев.

Дебелянов, Димчо. Стихотворения / Състав. и ред., предг., бел. и прил. Стоян Каролев. – София : Бълг. писател, 1986 (1989).

Манов, Емил. Съчинения : В 2 т. / Ред. кол. Стоян Каролев, Тихомир Тихов ; [С предг. от Стоян Каролев]. – София : Бълг. писател, 1988.

Благоев, Димитър. Статии : Кратки бележки из моя живот / Състав., ред., предг., бел. и прил. Стоян Каролев. – София : Бълг. писател, 1989.

Рицар без страх и укор : Книга за Емил Манов : Спомени и текстове / Състав. Стоян Каролев и др. – София : П & П Славейкови, 2002. – 364 с. : с ил., портр., факс.

Преводи

Сталиново племе / [Прев. от рус.] Стоян Каролев, М. Стоилов. – София : Нариздат, 1945. – 547 с.

Горки, Максим. Събрани съчинения : Т. 1 – 26. София : БРП /к./, 1946–1953.
Т. 8 : Майка / Прев. от рус. Стоян Каролев. – 1946. – 305 с.

Розентал, М. М.; Същност и явление : Форма и съдържание / Прев. Ст. Каролев. – София : БРП [к], 1946 (1947).

Сталин, Йосиф Висарионович. Лондонският конгрес на Руската социалистическа партия : Записки на делегата / [Прев. от рус.] Стоян Каролев. – София : БКП, 1951. – 39 с. ; 18 см

Горки, Максим. Майка / Прев. Стоян Каролев. – София : БРП /к./, 1948. – 344 с. (1949, 1951)

Горки, Максим. Майка : [Роман] / Прев. от рус. Стоян Каролев. – София : Нар. култура, 1953. – 336 с. : с 1 портр. (1955, 1959, 1961 – в серията Библиотека за ученика, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1972, 1973, 1977, 1979)

Фостер, У. З. Политическа история на Америка / Прев. от рус. Стоян Каролев и др. – София : БКП, 1954.


Съставил библиографията Аделина Германова