Брехт : [Предговор]

Автор: Брехт, Бертолд

Заглавие: Избрани творби

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Народна култура

Година: 1979

Страници: 7 - 21

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Прев. от нем. Ст. Бесарбовски и др./p>

Военната белетристика на Павел Вежинов : [Предговор]

Автор: Вежинов, Павел

Заглавие: Втора рота

Подзаглавни данни: Повести

Серия/Библиотека: Библиотека за ученика

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1959

Страници: 5 - 13

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

За автора на тази книга – Бертолд Брехт : [Предговор]

Автор: Брехт, Бертолд

Заглавие: Просяшки роман

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Народна култура

Година: 1959

Страници: 5 - 10

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Призванието на критика : [Предговор]

Автор: Цанев, Георги

Заглавие: Критика

Подзаглавни данни: Избрани лит.- крит. статии

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1961

Страници: 5 - 18

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Христо Ясенов : [Предговор]

Автор: Ясенов, Христо

Заглавие: Съчинения

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Бълг. писател

Година: 1965

Страници: 5 - 26

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Под ред. [с предг.] на Минко Николов.

Георги Райчев : [Предговор]

Автор: Райчев, Георги

Заглавие: Избрани повести и разкази

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1953

Страници: 5 - 13

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Ред. Илия Волен