Романите на А. Страшимиров : [Статия]

Име на изданието: Литературна мисъл

Година: Год. VI, 1962

Номер: 3

Град на издаване: София

Страници от-до: 17 - 35

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Социалност, бит и трагични развръзки у Страшимиров : [Статия]

Име на изданието: Литературна мисъл

Година: Год. VII, 1963

Номер: 5

Град на издаване: София

Страници от-до: 43 - 59

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Пеньо Пенев : [Статия]

Име на изданието: Литературна мисъл

Година: Год. VIII, 1964

Номер: 4

Град на издаване: София

Страници от-до: 37 - 46

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Действително новаторство или естетическа реставрация : [Статия]

Име на изданието: Литературна мисъл

Година: Год. І , 1957

Номер: 3

Град на издаване: София

Страници от-до: 80 - 87

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Екзистенциализмът и романът

Име на изданието: Литературна мисъл

Година: Год. ІV, 1960

Номер: 4

Град на издаване: София

Страници от-до: 40 - 71

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

За новата школа на анти-романа

Име на изданието: Литературна мисъл

Година: Год. ІV, 1960

Номер: 6

Град на издаване: София

Страници от-до: 132 - 134

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: