Павел Вежинов

Заглавие: Павел Вежинов

Подзаглавни данни: Литературнокритически очерк

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1959

Страници: 97

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Кризата в модерния западен роман

Заглавие: Кризата в модерния западен роман

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1961

Страници: 195

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Брехт

Заглавие: Брехт

Подзаглавни данни: Литературен портрет

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Наука и изкуство

Година: 1963

Страници: 211

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Христо Смирненски

Заглавие: Христо Смирненски

Подзаглавни данни: Литературен очерк

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1965

Страници: 179

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Антон Страшимиров

Заглавие: Антон Страшимиров

Подзаглавни данни: Монографичен очерк

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Наука и изкуство

Година: 1965

Страници: 173

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Между мъртвата точка и хуманизма

Заглавие: Между мъртвата точка и хуманизма

Подзаглавни данни: За някои явления в съвременната западна литература

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1967

Страници: 210

Държател: Регионална библиотека "Априлов-Палаузов"

Забележка: Редактор Борис Делчев