Тетрадка

Име/заглавие: Тетрадка "На литературни теми", кн. II, Троян, 1947 г.

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№: Фонд Документи C 1900

Част от: Личен архив - Минко Николов

Фонд/фондообразувател: Минко Николов

Държател: Музей на занаятите - Троян

Забележка:

Ръкопис на рецензия за книгата на Марин Грашнов

Име/заглавие: Ръкопис на рецензия за книгата на Марин Грашнов "От септември до септември"

Номер на фонда: Фонд документи C 1900

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив - Минко Николов

Фонд/фондообразувател: Минко Николов

Държател: Музей на занаятите - Троян

Забележка:

Ръкопис на статия

Име/заглавие: Ръкопис на статия "Маяковски"

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№: Фонд Документи С 1900

Част от: Личен архив - Минко Николов

Фонд/фондообразувател: Минко Николов

Държател: Музей на занаятите - Троян

Забележка:

Ръкопис на статията

Име/заглавие: Ръкопис на статията "Влияние на руската литература върху българската"

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№: Фонд Документи C 1900

Част от: Личен архив Минко Николов

Фонд/фондообразувател: Минко Николов

Държател: Музей на занаятите - Троян

Забележка:

Ръкопис на статията

Име/заглавие: Ръкопис на статията "От Пушкин, Гогол, Лермонтов,Тургенев до Гончаров"

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№: Фонд Документи C 1900

Част от: Личен архив Минко Николов

Фонд/фондообразувател: Минко Николов

Държател: Музей на занаятите - Троян

Забележка: