За автора на тази книга – Бертолд Брехт : [Предговор]