Семейни снимки

Име/заглавие: Семейни снимки

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Музей на занаятите - Троян

Забележка:

Портрети и портретни снимки

Име/заглавие: Портрети и портретни снимки

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив Минко Николов

Фонд/фондообразувател: Минко Николов

Държател: Музей на занаятите - Троян

Забележка:

Снимки с роднини, приятели и колеги

Име/заглавие: Снимки с роднини, приятели и колеги

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив Минко Николов

Фонд/фондообразувател: Минко Николов

Държател: Музей на занаятите - Троян

Забележка:

Откриване на барелефа на Минко Николов, Троян

Име/заглавие: Откриване на барелефа на Минко Николов, Троян

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№: Фонд Документи C 1900

Част от: Личен архив Минко Николов

Фонд/фондообразувател: Минко Николов

Държател: Музей на занаятите - Троян

Забележка: