Григор С. Пърличев : [Предговор]

Автор: Пърличев, Григор

Заглавие: Избрани съчинения

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Хемус

Година: 1939

Страници: V - XXII

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

За автора на тая книга : [Предговор]

Автор: Спасов, Павел Христов

Заглавие: Чародеецът от Париж

Подзаглавни данни: Избрани разкази

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Народна младеж

Година: 1967

Страници: 5 - 8

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

С чувство за правда и свобода... : [Предговор]

Автор: Стъпов, Петър

Заглавие: Слънце над Шипка

Подзаглавни данни: [Повест и разкази за юноши]

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Народна младеж

Година: 1970

Страници: 5 - 8

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

За автора на тая повест : [Предговор]

Автор: Кралевски, Спас

Заглавие: Сестра

Подзаглавни данни: Повест

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател:

Година: 1969

Страници: 5 - 8

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Тодор Харманджиев : [Предговор]

Автор: Харманджиев, Тодор

Заглавие: Краят на едно детство

Подзаглавни данни: Роман в две части

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Народна младеж

Година: 1969

Страници: 5 - 10

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

За автора на тая книга : [Предговор]

Автор: Узунов, Гаврил

Заглавие: Потомци

Подзаглавни данни: Художествен летопис

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Народна просвета

Година: 1969

Страници: 5 - 6

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: