Портретни снимки

Име/заглавие: Портретни снимки

Номер на фонда: Архив Георги Константинов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а488/80, а2611/01 а782/84

Част от: Архив Георги константинов

Фонд/фондообразувател: Георги Константинов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Семейни снимки

Име/заглавие: Семейни снимки

Номер на фонда: Архив Георги Константинов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а651/82, а782/84

Част от: Архив Георги Константинов

Фонд/фондообразувател: Георги Константинов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Снимки с колеги и приятели

Име/заглавие: Снимки с колеги и приятели

Номер на фонда: Архив Георги Константинов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а1902/92, а651/92, а2611/01, а782/84

Част от: Архив Георги Константинов

Фонд/фондообразувател: Георги Константинов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Фотографии личен архив

Име/заглавие: Фотографии личен архив

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив

Фонд/фондообразувател:

Държател: Личен архив

Забележка: Фотографиите са предоставени от семейството на Георги Константинов.