В.

Име/заглавие: В. "Нови дни", рубрика "Културни въпроси" със статии от Георги Константинов, 1934 г.

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Сп.

Име/заглавие: Сп. "Отец Паисий", уредник Георги Константинов, 1936, год. IX, кн. 1 - 2

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Архив Георги Константинов

Фонд/фондообразувател:

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Сп.

Име/заглавие: Сп. "Простори", месечно списание за средношколската младеж, редактор Георги Константинов, кн. 3 - 4, 1946 г.

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Архив Георги Константинов

Фонд/фондообразувател:

Държател: Национален литературен музей

Забележка: