„Писма от Южна Америка“ от Борис Шивачев : [Рец.]

Име на изданието: Златорог

Година: Год. ХІV, 1933

Номер: 5

Град на издаване: София

Страници от-до: 242 - 243

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Простите разкази на Николай Райнов : [Статия]

Име на изданието: Златорог

Година: Год. VІ, 1925

Номер: 7

Град на издаване: София

Страници от-до: 302 - 311

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Светослав Минков. Автомати. Невероятни разкази : [Рец.]

Име на изданието: Училищен преглед

Година: Год. ХХХІІ, 1933

Номер: 2

Град на издаване: София

Страници от-до: 250 - 253

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Иван Радославов. Българска литература

Име на изданието: Училищен преглед

Година: Год. ХХХV, 1936

Номер: 8

Град на издаване: София

Страници от-до: 1053 - 1067

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

„Алеко Константинов“, биография от Б. Пенев : [Рец.]

Име на изданието: Изкуство и критика

Година: Год. І, 1938

Номер: 2

Град на издаване: София

Страници от-до: 105 - 107

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Боян Пенев. „Увод в българската литература след Освобождението“ : [Рец.]

Име на изданието: Изкуство и критика

Година: Год. V, 1942

Номер: 7

Град на издаване: София

Страници от-до: 314 - 315

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: