„Алеко Константинов“, биография от Б. Пенев : [Рец.]