Светослав Минков. Автомати. Невероятни разкази : [Рец.]