Снимки

Име/заглавие: Снимки

Номер на фонда:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив

Фонд/фондообразувател:

Държател: Личен архив

Забележка: Снимките са предоставени от семейството на Кръстьо Куюмджиев.